Przejdź do treści

Większa efektywność działania firmy dzięki oprogramowaniu Exact Event Manager

Exact Event Manager to oprogramowanie umożliwiające monitorowanie zdarzeń biznesowych, generowanie powiadomień i automatyzację działań. Dzięki niemu możliwa jest szybka reakcja w przypadku stwierdzenia nieprawidłowego przebiegu zaplanowanych działań lub zbliżających się przekroczeń ostatecznych terminów.

Dokładne i aktualne informacje o przebiegu zdarzeń, dostarczane przez Exact Event Managera, umożliwiają ich kontrolę i korektę, co sprawia, że można lepiej dostosować działania do zamierzonych celów. Exact Event Manager umożliwia zarządzanie kontami klientów, śledzenie aktywności kanału sprzedaży i zaopatrzenia. Z jego pomocą można ustanawiać alerty związane z upływającymi terminami dostaw i kontraktów czy inicjować akcje związane z płatnościami faktur. Zastosowanie Exact Event Managera do nadzoru zdarzeń związanych z procesem produkcji umożliwia uniknięcie przerw w produkcji lub tzw. „wąskich gardeł” dzięki kontroli nad terminowością dostaw surowców używanych do produkcji, stanem towarów w magazynie czy przykładowo monitami o terminach przeglądu technicznego urządzeń produkcyjnych. Monity mogą być wysyłane do osób odpowiedzialnych za dany obszar w firmie, ale oprogramowanie może też inicjować automatyczne zadania w oprogramowaniu klasy CRM.

Użytkownicy mają pełną kontrolę nad zdarzeniami, które zostały zdefiniowane w Exact Event Managerze – mogą je przeglądać, modyfikować, ustanawiać dodatkowe reguły, czy dodawać nowe pozycje na liście zadań oprogramowania.

Exact Event Managera można zastosować praktycznie w każdym obszarze działalności firmy, gdzie wymagana jest kontrola zachodzących zdarzeń i szybkie reagowanie na pojawiające się monity. Exact Event Manager oferuje liczne opcje powiadamiania, włączając standardowe e-maile, wysyłane do zdefiniowanych osób. Za pomocą oprogramowania można wysyłać wiadomości SMS na przenośne urządzenia, przygotowywać raporty czy przeglądać logi podsumowujące działalność oprogramowania.

Zaawansowane opcje zarządzania Exact Event Managera sprawiają, że powiadomienia można ustanowić w ramach użytkowanej infrastruktury IT w przedsiębiorstwie, ale też objąć nimi klientów firmy.

Jedną z istotnych korzyści Exact Event Managera jest automatyzacja działań, dzięki czemu pracownicy mogą zająć się działaniami istotnymi z punktu widzenia firmy, eliminowane są też ich ewentualne błędy. Użycie Exact Event Managera prowadzi do zmniejszenia kosztów, zwiększenia produktywności, i w konsekwencji, do zwiększenia przychodów firmy.