Przejdź do treści

On Board PR dla marki TENA

Firma SCA Hygiene Products kolejny raz powierzyła On Board PR Ecco Network realizację ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej „CoreWellness – wewnętrzna siła”, której hasłem przewodnim w 2012 roku będzie „Rozmowa, która łączy pokolenia”. Do zadań agencji należy realizacja założeń strategii komunikacji, w tym działania media relations, współpraca z ekspertami, liderami opinii w obszarze problemu nietrzymania moczu (NTM), koordynacja wydarzeń specjalnych skierowanych do osób z problemem NTM, a także prowadzenie działań w mediach społecznościowych.

Kampania „CoreWellness – wewnętrzna siła” skierowana jest do kobiet cierpiących z powodu NTM oraz kobiet, które mogą w przyszłości cierpieć na to schorzenie. Celem projektu jest edukowanie społeczeństwa na temat możliwości prowadzenia aktywnego trybu życia przez osoby dotknięte tym problemem, obalenie mitów na temat nietrzymania moczu jako dolegliwości osób starszych i schorowanych oraz zachęcenie kobiet do poruszania tego tematu podczas rozmowy z lekarzem pierwszego kontaktu.

Za realizację kampanii z ramienia On Board PR odpowiedzialny jest zespół Anny Sarnackiej, pracujący w dziale Pharmaceuticals, Biotechnology&Medical Market Consulting. Umowa została podpisana do końca 2012 roku.