Nowy klient conject w Polsce – Bouygues Immobilier Polska

przez | 15/12/2011

Bouygues Immobilier Polska wdrożył system conject pm. do zarządzania prestiżowym projektem siedziby Telekomunikacji Polskiej S.A.

Firma Bouygues Immobilier Polska rozpoczęła budowę kompleksu biurowego „Miasteczko Orange” dla nowej siedziby Telekomunikacji Polskiej na początku 2011 roku. Obiekt, który będzie w całości wynajmowany przez operatora, zlokalizowany jest w Alejach Jerozolimskich 160. Deweloper planuje zakończenie inwestycji w drugim kwartale  2013 roku. Nowa siedziba Grupy TP zaprojektowana została przez znanego architekta Stanisława Fiszera, laureata Honorowej Nagrody SARP. Na swoim koncie posiada on wiele prestiżowych projektów, zrealizowanych głównie w Polsce i we Francji. Jest autorem m.in. gmachu Archiwów Narodowych w Paryżu, Ambasady Japonii w Paryżu, gmachu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz odrestaurowanych w ostatnim czasie Arkad Kubickiego.

Miasteczko Orange będzie jednym z najnowocześniejszych kompleksów biurowych w stolicy. Przy jego realizacji Bouygues Immobilier Polska skorzystała z bogatego doświadczenia firmy i postanowiła wdrożyć rozwiązania stosowane z sukcesem w innych krajach. Jednym z kluczowych założeń było stworzenie przyjaznych warunków do pracy przy jednoczesnej minimalizacji wpływu na środowisko. Ekologiczny charakter projektu został potwierdzony m.in. certyfikatem Very Good w wersji 2009 BREEAM Europe Commercial. Certyfikat ten został przyznany Miasteczku Orange jako pierwszemu projektowi w Polsce.

Zdecydowaliśmy się na wdrożenie systemu conject ze względu na kompleksowość tego projektu aby dzięki tej innowacyjnej technologii zapewnić jego optymalny przebieg, zgodny z budżetem i harmonogramem. Dzięki conject oszczędzamy czas oraz minimalizujemy ryzyko błędów. Konieczność wsparcia procesów budowlanych oprogramowaniem conject pm. wynika także z faktu, że projekt został poddany certyfikacji BREEAM a w przyszłości sprzedany, do czego konieczna jest pełna dokumentacja budynku – mówi Tymon Nowosielski, Dyrektor Techniczny w Bouygues Immobilier Polska. Wprowadzenie systemu jest zgodne ze strategią zrównoważonego rozwoju Grupy Bouygues – dodaje.

Oczywistą korzyścią z wykorzystania systemu conject jest szybkość wymiany informacji oraz transparentność działań i decyzji podejmowanych przez uczestników w ramach procesów projektowych. Poprzez jasne sklaryfikowanie procesów komunikacyjnych unikamy nieścisłości jej dotyczących, a poświęcamy czas na to, co naprawde istotne merytorycznie, co z pewnością w końcowym efekcie zaowocuje oczekiwaną jakością produktu – mówi Łukasz Paryś, Manager Projektu TP w Bouygues Immobilier Polska.

conject umożliwia komunikację między wszystkimi uczestnikami projektu, wymianę informacji, archiwizację dokumentacji ale przede wszystkim wsparcie procesów zapytań np. RFI, Change request czy procesów zatwierdzania i monitorowania zmian w dokumentacji technicznej. Przy inwestycji zaangażowane są m.in. firmy Hill International, Seco, Fiszer Atelier 41, Ove Arup & Partners International, Juvenes-Project oraz Karmar, generalny wykonawca kompleksu.