Najwyższy miesięczny wolumen obrotu energią elektryczną na Towarowej Giełdzie Energii w 2011 roku

Obrót na wszystkich rynkach dedykowanych energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii (TGE) wyniósł w listopadzie br. 15,472 TWh – jest to najwyższa wartość licząc od początku 2011 roku. Licząc miesiąc do miesiąca, obrót energią elektryczną wzrósł o 75,56%.

Biorąc pod uwagę okres od stycznia do listopada, wolumen energii zakontraktowanej na TGE w 2011 roku wyniósł 111,354 TWh, co stanowi wzrost o ponad 80% w stosunku do analogicznego okresu w roku ubiegłym . Wartość ta znacząco przekracza ustawowy limit co dowodzi temu, że polscy wytwórcy kierują na parkiet TGE większość swojej produkcji.

„Cieszę się, że polski rynek energii osiągnął dojrzałość i dąży do funkcjonowania według zasad przejrzystej konkurencji. Rosnący wolumen obrotów na naszym parkiecie jest niewątpliwie sukcesem całej grupy kapitałowej TGE. Udało nam się przekonać naszych członków – uczestników rynku, że na naszej Giełdzie handluje się szybko, efektywnie i tanio” – powiedział Grzegorz Onichimowski Prezes Zarządu TGE

W minionym miesiącu, kolejny już raz z rzędu, odnotowano wysoki udział wszystkich rynków TGE dedykowanych energii elektrycznej w łącznym godzinowym zapotrzebowaniu Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). Średnio wyniósł on 70,89% przy minimum 58,13% i maksimum 99,15% (doba dostawy 2011-11-06, godzina 7). Potwierdza to ogromne znaczenie, jakie TGE odgrywa na polskim rynku energii. Umacnia też pozycję Giełdy na międzynarowej arenie, co jest szczególnie istotne w świetle budowy europejskiej wspólnoty energetycznej do 2014 r.

Rynek Dnia Następnego (RDN)

Obrót energią elektryczną w dostawie na dzień następny na parkiecie TGE wyniósł w listopadzie 2011 roku 1,770 TWh (w październiku 2011 – 1,463 TWh). Licząc miesiąc do miesiąca stanowi to wzrost o 21,06% i aż 83,27% licząc rok do roku.

Średni dzienny obrót ukształtował się na poziomie 59 016 MWh przy minimum 44 724 MWh i maximum 79 441 MWh.

Miesięczny kurs BASE, liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji zawartych na Rynku Dnia Następnego, wyniósł 240,41 PLN/MWh (wzrost m/m o 28,71 PLN). Miesięczny kurs PEAK, liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji zawartych na Rynku Dnia Następnego dla godzin od 8 do 22, wyniósł 269,55 PLN/MWh (wzrost m/m o 35,99 PLN).

Udział RDN w łącznym godzinowym zapotrzebowaniu na energię elektryczną Krajowego Systemu Elektroenergetycznego wyniósł średnio 12,95% (10,80% w październiku 2011), przy minimum 6,91% i maksimum 24,86%.

Rynek Terminowy Towarowy (RTT)

Obrót energią elektryczną na Rynku Terminowym Towarowym w listopadzie 2011 roku wyniósł 13,697 TWh – jest to najwyższy miesięczny wolumen w tym roku. W porównaniu do zeszłego miesiąca, wolumen obrotu na RTT wzrósł aż o 86,73%.

Podobnie jak w poprzednich miesiącach 2011 r., najbardziej płynnym kontraktem był kontrakt roczny w dostawie pasmowej w 2012 roku. Wolumen obrotu na kontrakcie BASE_Y-12 wyniósł 9 644 832 MWh (1 098 MW) – stanowi to 72,27% łącznego wolumenu na rynku RTT. Licząc od początku notowania tego kontraktu na parkiecie TGE, łączny obrót na nim wyniósł 66 380 688 MWh. Średnia cena kontraktu BASE_Y-12 w listopadzie 2011 ukształtowała się na poziomie 201,93 PLN/MWh (spadek m/m o 0,23 PLN).

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu