Przejdź do treści

Minox S.A. przejął firmę transportową za ponad 10,5 miliona złotych

9 grudnia 2011 roku, w kancelarii notarialnej w Warszawie przy ulicy Gałczyńskiego 4 podpisana została umowa, na mocy której Minox S.A. zakupił 10.800 udziałów w spółce Transport Queros Investments Limited Sp. z o.o.

Umowę przedwstępną tego przejęcia zawarto w lipcu bieżącego roku a jej wartość szacowano na ponad 10,5 miliona zł, dlatego też pod koniec września przeprowadzona została prywatna subskrypcja akcji serii C, dzięki której firmie udało się pozyskać na ten cel 11.250.000,00 zł.

Zakupione udziały stanowią 100% udziałów przejmowanej Spółki a wartość transakcji wyniosła 10.758.000 złotych. Działalność Transport Queros Investments Limited Sp. z o.o. polega przede wszystkim na świadczeniu usług transportowych w branży budowlanej. Dzięki przejęciu, Emitent będzie mógł ograniczyć generowane koszty, gdyż do tej pory korzystał przede wszystkim z usług transportowych świadczonych przez firmy zewnętrzne.