Przejdź do treści

OpenText wprowadza pierwsze na świecie narzędzie do autoklasyfikacji

Nowy produkt zapewnia jednolitą, automatyczną i łatwą do zweryfikowania klasyfikację wszystkich materiałów firmy, łącznie z wiadomościami email i treścią portali społecznościowych, bez konieczności interwencji użytkownika.

Dzięki nowemu rozwiązaniu wprowadzonemu przez OpenText duże firmy wkroczą w nową erę zarządzania informacjami. Autoklasyfikacja OpenText (OpenText Auto-Classification ) jest pierwszą aplikacją do automatycznej klasyfikacji charakteryzującą się przejrzystością i możliwością weryfikacji. Program ten daje organizacjom ogromne możliwości w zakresie przechowywania i rozporządzania obszerną treścią, często pochodzącą z publicznie dostępnych kanałów komunikacji, takich jak portale społecznościowe, poczta elektroniczna, ale też dokumenty biurowe czy zdezaktualizowane treści z różnych źródeł. Korzystając z Autoklasyfikacji OpenText można zredukować ryzyko związane z odpowiedzialnością prawną oraz koszty analizy elektronicznego materiału (eDiscovery).

„Kiedy rozmawiamy z klientami na temat technologii autoklasyfikacji, ich największe obawy dotyczą zachowania spójności i możliwości jej weryfikacji. Autoklasyfikacja OpenText została zbudowana od podstaw w taki właśnie sposób, aby sprostać temu zadaniu” – mówi James Latham, Główny Specjalista ds. Marketingu w OpenText. „Mamy teraz pierwszy program do klasyfikacji z gwarancją jakości i wbudowanym doborem próby, które zapewniają autoklasyfikacji zarówno przejrzystość, jak i możliwość weryfikacji. To narzędzie całkowicie zmienia sposób zarządzania danymi elektronicznymi”.

Menedżerowie danych biznesowych muszą zarządzać klasyfikacją, użytkowaniem, przechowywaniem, ochroną, odnajdywaniem, a w końcu usuwaniem „informacji biznesowych”. Coraz częściej jednak wymaga się od nich zarządzania ogromnymi ilościami „krótkotrwałych” lub mało istotnych zawartości portali społecznościowych i emaili, ze względu na ich koszt i ryzyko, jakie ze sobą niosą. Klasyfikacja treści jest niezbędna, ponieważ pozwala przedsiębiorstwu zadecydować, co zatrzymać, a czego się pozbyć. W przeszłości klasyfikacja treści była wykonywana przez samych  użytkowników, ale poziom dokładności był niski, co narażało organizacje na kosztowne analizy treści w przypadku zapytań, czy pozwów.

Autoklasyfikacja OpenText zapewnia jednolitą, możliwą do zweryfikowania klasyfikację treści bez konieczności interwencji użytkownika po uruchomieniu systemu – aby „przeczytać” każdy dokument, email czy wpis na portalu społecznościowym w celu zaklasyfikowania treści zgodnie z polityką korporacyjną i wymogami prawnymi, korzysta ona z silnika Analizy Treści OpenText (OpenText Content Analytics). W przeciwieństwie do analizy tekstu opartej na wyszukiwanych frazach lub słowach kluczowych, Analiza Treści OpenText kodyfikuje niuanse danego języka zdefiniowane przez zespoły lingwistów, co radykalnie poprawia dokładność.

Idąc o krok naprzód w stosunku do tradycyjnych systemów klasyfikacji, Autoklasyfikacja OpenText zawiera narzędzia do identyfikacji wzorcowych dokumentów i zasad, testowania i udoskonalania efektywności i gwarancji jakości oraz nieustannego sondowania w oparciu o szerszy zestaw dokumentów. Pozwala to organizacjom osiągnąć poziom przejrzystości materiałów niezbędny dla ciągłej adaptacji silnika autoklasyfikacji do zmieniających się potrzeb, a także dla wykazania instytucjom nadzorczym, że dana organizacja posiada skuteczny program zarządzania informacjami.

Autoklasyfikacja OpenText została stworzona w ścisłej współpracy z klientami korzystającymi z programu OpenText ECM Suite. Działa ona w połączeniu z Programem Zarządzania Danymi OpenText (OpenText Records Management), dzięki czemu istniejące klasyfikacje i zaklasyfikowane dokumenty mogą zostać użyte w procesie regulacji. Wśród klientów biorących udział w testach znalazł się Translink, regionalna firma transportowa obsługująca metro w Vancouver.

Noella Bordian, Menedżer Danych Korporacyjnych w Translink, powiedziała: „Biorąc udział w programie testowym mogliśmy odegrać rolę w tworzeniu programu zarządzającego autoklasyfikacją danych. Produkt ten nie tylko ulepszy nasz system klasyfikacji i przechowywania informacji, ale też ułatwi identyfikację treści na potrzeby analizy elektronicznego materiału dowodowego, archiwizacji i udostępniania”.

Autoklasyfikacja OpenText zostanie wprowadzona na rynek jeszcze w tym roku. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.opentext.com/auto-classification