Przejdź do treści

Jacek Barankiewicz z tytułem Najbardziej Zasłużonej Osoby Branży Marketingu Zintegrowanego

Stowarzyszenie Marketingu Bezpośredniego przyznało po raz pierwszy nagrodę Najbardziej Zasłużonej Osoby Branży Marketingu Zintegrowanego. Podczas głosowania kapituły nagrody, złożonej z członków Zarządu Stowarzyszenia, jednogłośnie ten tytuł przyznano Jackowi Barankiewiczowi, prezesowi zarządu DataContact, który przez kilka kadencji pełnił w stowarzyszeniu funkcję wiceprezesa.

Ideą stworzenia nagrody jest chęć wyróżnienia przez SMB osób, które najbardziej zasłużyły się dla rozwoju marketingu zintegrowanego bezpośredniegow Polsce. Tytuł będzie przyznawany co roku, a ogłoszenie wyników odbywać się będzie podczas spotkania świątecznego członków Stowarzyszenia Marketingu Bezpośredniego.

„Nagroda jest naszym sposobem na wyróżnienie najbardziej zasłużonych osób w polskim marketingu bezpośrednim. Cieszę się, że rada wskazała właśnie Jacka, który już 1995 roku aktywnie działa w tym sektorze marketingu. Jacek Barankiewicz jest niezwykłą postacią, a jego zaangażowanie w działalność SMB jest absolutnie bezcenna.” – powiedział Piotr Pokrzywa, dyrektor generalny SMB.

Jacek Barankiewicz, który jest zapalonym żeglarzem otrzymał z rąk prezesa SMB Macieja Wielkopolana i Piotra Pokrzywy replikę hiszpańskiego galeonu z następującym przesłaniem:

„Jackowi Barankiewiczowi – wieloletniemu członkowi Zarządu SMB za wkład w rozwój branży marketingu bezpośredniego, inspiracje dla przyszłych pokoleń oraz wyznaczanie nowych kierunków rozwoju – Zarząd SMB.”

„Bardzo dziękuję za to wyróżnienie” – powiedział Jacek Barankiewicz. „To dla mnie duży zaszczyt i okazja do refleksji. Rynek marketingu bezpośredniego zmieniał się przez te lata, a ja cieszę się, że  mam szansę go współtworzyć. Taka nagroda to nie powód do zejścia ze sceny, ale sygnał dla mnie by dalej kontynuować pracę na rzecz branży” – dodał Jacek Barankiewicz.