Przejdź do treści

Gemini Park w Bielsku-Białej – centrum handlowe bez barier

10 listopada 2011 r. Centrum Handlowo-Rozrywkowe Gemini Park w Bielsku-Białej we współpracy z Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym „Teatr Grodzki” przeprowadziło akcję, której celem było sprawdzenie dostosowania Centrum do potrzeb klientów z różnymi rodzajami niepełnosprawności fizycznej i sensorycznej. Konsultanci zaproszeni przez Teatr Grodzki, Janina Golda, Sylwia Marek, Paweł Hochorkiewicz, Krzysztof Kotyniewicz, Radosław Kremzer, Jacek Szymik, sprawdzali obiekt pod kątem architektonicznym oraz oznakowania i komunikacji wizualnej, jak też przygotowanie służb do pomocy osobom z niepełnosprawnością i poziom obsługi w sklepach. Drugą odsłoną akcji była zorganizowana 29 listopada 2011 r. próbna ewakuacja z udziałem osób niepełnosprawnych.

Efektem konsultacji stał się raport, przygotowany kilka dni przed obchodzonym 3 grudnia Międzynarodowym Dniem Osób Niepełnosprawnych, który zawiera ocenę stanu obecnego oraz wskazówki dotyczące możliwości pełniejszego przystosowania Centrum do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Oto fragment raportu:

„Centrum Gemini Park wg opinii niepełnosprawnych konsultantów należy do lepiej dostosowanych instytucji użyteczności publicznej w Bielsku-Białej. Na uwagę zasługuje fakt, że inicjatywa przeprowadzenia konsultacji wyszła ze strony przedstawicieli Centrum. Również współpraca w organizacji konsultacji była wzorcowa. Centrum bardzo zależy na rozpoznaniu potrzeb swoich niepełnosprawnych klientów i uczynieniu przestrzeni publicznej jak najbardziej dostosowanej dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.”

Konsultanci ocenili również, że sprzedawcy są w większości dobrze przygotowani do obsługi klientów z niepełnosprawnością, mimo np. nieznajomości języka migowego. Byli życzliwi, chętni do pomocy, komunikowali się z osobą niepełnosprawną, a nie poprzez osoby im towarzyszące.

Wytyczne opracowane przez konsultantów, dotyczące rozwiązań architektonicznych i wizualnych, są już stopniowo wdrażane (np. brak oznaczeń fakturowych i kolorystycznych schodów). Zostaną one również uwzględnione podczas rozbudowy Centrum. Równocześnie Centrum planuje przeprowadzenie we współpracy z Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym „Teatr Grodzki” szkolenia dla personelu sklepów oraz służb działających na terenie Gemini Park, które ma pomóc personelowi w zrozumieniu potrzeb osób niepełnosprawnych i komunikacji w przypadku niepełnosprawności sensorycznej.

Inspiracją do podjęcia tej inicjatywy jest zarówno ogólnopolska akcja „Polska bez barier”, jak też wypowiedź Piotra Pawłowskiego, twórcy ogólnopolskiej organizacji pozarządowej Integracja na temat niepełnosprawności:

„Znam ją od podszewki, bo sam jestem prawie całkowicie sparaliżowany. Jako wysportowany chłopak skoczyłem niefortunnie na główkę do wody i złamałem kręgosłup. Był środek lata, rok 1982 r., a ja ledwo skończyłem 16 lat. Po powrocie ze szpitala przeżywałem najcięższe chwile w swoim życiu. Wstydziłem się swojej niepełnosprawności. Nie chciałem sam wychodzić z domu. Wszystko – od ulic, sklepów, urzędów, po autobusy i tramwaje – tworzyło dla mnie jedną ogromną przeszkodę.”

Warto wspomnieć także, że we współpracy ze stowarzyszeniem Integracja powstał przygotowany na zlecenie Polskiej Rady Centrów Handlowych, której Gemini Park jest członkiem, film edukacyjny ukazujący najważniejsze potrzeby w zakresie dostępności centrów handlowych i sklepów dla osób niepełnosprawnych i promowanie pozytywnych zmian w tym zakresie.

Gemini Park planuje kontynuację współpracy z Teatrem Grodzkim, rozpoczętej wiosną konferencją prasową poświęconą projektowi „Edukator – promocja kształcenia ustawicznego osób niepełnosprawnych”. Więcej informacji o projekcie, który Centrum objęło patronatem, znajduje się na stronie www.naukabezbarier.pl Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.