Przejdź do treści

Abra S.A. Perłą Polskiej Gospodarki

Spółka Abra S.A. znalazła się wśród laureatów nagrody Perły Gospodarki 2011. Ranking najefektywniejszych polskich przedsiębiorstw został opracowany przez Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk na podstawie wyników finansowych spółek. Abra S.A. otrzymała tegoroczną Dużą Perłę – nagrodę przyznawaną przedsiębiorstwom o przychodach powyżej 100 mln zł.

W tegorocznej edycji ostre kryteria ekonomiczne spełniło 197 firm z ponad dwóch tysięcy przebadanych przedsiębiorstw. Abra sklasyfikowana została na 35. miejscu w swojej kategorii.

Celem rankingu jest wyróżnienie najefektywniejszych i najskuteczniejszych firm, które potrafią tak wykorzystywać zasoby pracy i kapitału, by osiągać jak najlepsze rezultaty. Wyboru Pereł dokonuje system komputerowy, który analizuje przesłane przez spółki dane w oparciu o algorytm przygotowany przez INE PAN. Przy ocenianiu firm brano pod uwagę m.in. takie kryteria, jak: wzrost przychodów, rentowność obrotu, poziom zadłużenia, stopa zwrotu na aktywach i na zainwestowanym kapitale, łączna produktywność kapitału ludzkiego, rzeczowego i finansowego oraz wydajność pracy.

– Cieszymy się, że nasze starania zostały docenione i otrzymaliśmy nagrodę. Dowodzi ono, że Abra S.A. jest prężnie rozwijającą się firmą, która potrafi skutecznie działać w zmiennych warunkach ekonomicznych – mówi Piotr Lisowski, Prezes Zarządu Abra S.A.

Uroczysta gala IX rankingu Pereł Polskiej Gospodarki odbyła się 28 listopada br. w Teatrze Wielkim w Warszawie. Wśród zaproszonych gości byli m.in.: przewodniczący Parlamentu Europejskiego profesor Jerzy Buzek, przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP, Rządu i Parlamentu oraz wybitne osobistości ze świata gospodarki, nauki, kultury, sztuki i dyplomacji.