Przejdź do treści

WIŚNIOWSKI – certyfikowane bezpieczeństwo pracy

W dniu 2 grudnia firma WIŚNIOWSKI uzyskała certyfikat BS OHSAS 18001:2007, będący elementem Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy ma na celu zapewnienie pracownikom wzorowych warunków pracy oraz polepszenie wydajności produkcji, a także zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim osobom znajdującym się na terenie firmy.

W obecnych realiach rynkowych prowadzenie odpowiedzialnego biznesu to podstawowe kryterium decydujące o rzetelności firmy.

Firma WIŚNIOWSKI, w trosce o zapewnienie swoim pracownikom warunków pracy wolnych od zagrożeń wystąpiła o przyznanie Certyfikatu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.

Po audycie przeprowadzonym przez norweską renomowaną organizację Det Norske Veritas 26 i 27 października 2011 firma uzyskała dokument potwierdzający zgodność działań w firmie z normą OHSAS 18001:2007 /Occupational Health and Safety Assessment Series.

Firma WIŚNIOWSKI jako jedna z pierwszych w branży przeszła pozytywnie proces certyfikacji. W procesie audytorzy w szczególności brali pod uwagę takie aspekty jak działania związane z analizą i oceną efektywności procesów i skuteczność wykorzystania oceny ryzyka do zarządzania bezpieczeństwem. W zależności od komórki organizacyjnej sprawdzano również skuteczność wykorzystania oceny ryzyka do zarządzania bezpieczeństwem, podział odpowiedzialności i uprawnień. Zwrócono uwagę na dostęp pracowników firmy WIŚNIOWSKI do instrukcji bezpiecznej pracy i zgodność działań służby BHP z przepisami prawa. System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w firmie WIŚNIOWSKI będzie ciągle doskonalony, poprzez stałe monitorowanie zmian w prawie z zakresu BHP, zapewnianie odpowiednich środków wyposażenia pracowników i podnoszenie ich kwalifikacji w dziedzinie bezpieczeństwa pracy.

Odpowiedzialnie w przyszłość

Firma WIŚNIOWSKI, jako największy polski producent bram garażowych, przemysłowych oraz systemów ogrodzeniowych, stara się budować rozwój w oparciu o trwałe i wzajemnie korzystne relacje z klientami, dostarczając najwyższej jakości produktów. Obecnym kierunkiem rozwoju firmy jest automatyzacja i rozwój technologii produkcji. W dobrze wyposażonym parku maszynowym przebywa na co dzień ponad 800 osób, zatrudnionych przy różnorodnych procesach technologicznych. Firma posiada nowoczesną linię produkującą panele do bram segmentowych oraz nowoczesną fabrykę ogrodzeń. Ogromnej wagi nabrało zapewnienie pracownikom bezpiecznych warunków pracy, które nie generują ryzyka wypadku.

– Wychodzimy z założenia, że nasi pracownicy mają prawo do pracy w środowisku wolnym od wszelkich zagrożeń. Zintegrowany system bezpieczeństwa pozwoli skuteczniej wyznaczać oraz realizować cele polityki bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również oceniać skuteczność realizowanych działań w tej dziedzinie. Umożliwi nie tylko zapobieganie ewentualnym awariom i niebezpiecznym dla zdrowia pracowników wypadkom, lecz również podniesie poziom wiedzy wszystkich zatrudnionych w firmie WIŚNIOWSKI osób na temat najlepszych praktyk w tym zakresie. Ich zaangażowanie jest niezbędnym elementem właściwej realizacji polityki bezpieczeństwa – mówi Roman Łukasik – Pełnomocnik Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

W celu polepszenia wewnętrznej komunikacji i stałej poprawy efektywności funkcjonowania systemu bezpieczeństwa, powołano 22 osobowy zespół liderów bezpieczeństwa. Wewnętrzna służba BHP będzie czuwać nad właściwym przebiegiem procesów zachodzących w firmie i przekazywać swoje oraz zgłoszone przez pracowników spostrzeżenia osobom decyzyjnym. System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy będzie podlegał regularnej zewnętrznej ocenie co 3 lata.

Producent: Firma Wiśniowski