VI Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów – rozpoczęcie zawodów

Już 12 grudnia 2011 r. rozpocznie się pierwszy etap VI Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów. VI Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów przeprowadzona jest w dwóch rodzajach zawodów: indywidualnych i grupowych.

Zawody indywidualne

W pierwszym etapie zawodów indywidualnych młodzież zmierzy się z problemami algorytmicznymi, których rozwiązania przesyłać można będzie poprzez System Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów (www.zadania.oig.edu.pl). Dodatkowo 14 grudnia 2011 r. w godz. 8:00-9:15 uczniowie w szkołach wypełnią test wiedzy z zakresu informatyki.

Laureaci zawodów indywidualnych Olimpiady przyjmowani są do wybranej przez nich publicznej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów zawartych w statucie szkoły, na podstawie pisma Ministerstwa Edukacji Narodowej znak: DKOS-1/KW-5027-40a/07.

Zawody drużynowe

11 stycznia 2012 r. odbędzie się konkurs szkolny, w ramach którego drużyny będą zmagać się z zadaniami konkursowymi i przesyłać ich rozwiązania poprzez System Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów.

Drużyna składa się maksymalnie z 4 osób w wieku do 16 lat (urodzeni po 31.12.1995), z tej samej szkoły. Wyjątek stanowi drużyna zgłoszona przez pozaszkolną placówkę edukacyjną. W tym przypadku drużynę tworzą uczniowie zameldowani w jednym powiecie. Wiarygodność zgłoszonej drużyny potwierdza przedstawiciel szkoły lub pozaszkolnej placówki edukacyjnej.

W ramach zawodów drużynowych uczestnicy mogą połączyć swoje siły wraz z rówieśnikami. Interdyscyplinarność problemów algorytmicznych, przed których rozwiązaniem staną drużyny, pozwala zaangażować do udziału w olimpiadzie uczniów zainteresowanych matematyką i fizyką.

Więcej informacji na temat Olimpiady i projektu:

www.oig.edu.pl

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu