Przejdź do treści

Medicalgorithmics S.A. rozwija skrzydła w Europie i szykuje ekspansję na Wschód

Polska Spółka Medicalgorithmics S.A., odnosi kolejne sukcesy na światowych rynkach. Po skutecznej ekspansji na terenie Stanów Zjednoczonych, firma przygotowuje się do realizacji projektu e-Health Monitor finansowanego przez Komisję Europejską. Firma zawarła także umowy dzięki którym system PocketECG trafi na rynki krajów Bliskiego Wschodu oraz do Indii.

– Jesteśmy dumni z możliwości kooperacji z europejskimi podmiotami przy tak znaczącym unijnym projekcie jak e-Health Monitor. Otwiera to dla nas szerokie perspektywy rozwoju na europejskim rynku. Dzięki niedawno podpisanym umowom wejdziemy z naszą technologią również na rynek krajów Bliskiego Wschodu i do Indii. Wykorzystanie na coraz szerszą skalę systemu PocketECG, rysuje pewną i optymistyczną przyszłość dla Spółki – mówi dr Marek Dziubiński, Prezes Zarządu Medicalgorithmics S.A.

e-Health Monitor ma być wirtualną platformą, na której składowane będą dane medyczne dotyczące pacjentów. Dane mają dotyczyć m.in. przebiegu wizyt lekarskich, pobytów w szpitalach, historii zabiegów a także wyników badań. Pozwoli to na łatwy dostęp do informacji zarówno lekarzom jak i pacjentom. Informacje zgromadzone na koncie pacjent będzie mógł udostępnić wybranemu lekarzowi. Dzięki temu wszystkie dane będą w jednym miejscu a dodatkowo dostęp do nich będzie kontrolowany przez pacjenta.

e-Health Monitor to międzynarodowy projekt w ramach siódmego programu ramowego,  w którym wykorzystany będzie system PocketECG opracowany przez Medicalgorithmics. PocketECG w obecnej chwili stosowany jest w kilkuset placówkach medycznych w Stanach Zjednoczonych. To autorski system monitoringu pracy serca, będący najnowocześniejszym na świecie urządzeniem tego typu w sektorze telediagnostyki arytmii.

e-Health Monitor otrzymał pozytywną rekomendację Komisji Europejskiej. Wartość całego projektu to 4,078 mln EUR, kwota dofinansowania wynosi łącznie 2,779 mln EUR przyznanych 9 podmiotom. Wartość części projektu realizowanej przez Medicalgorithmics wynosi 367,2 tys. EUR, kwota dofinansowania dla Medicalgorithmics wynosi 257,2 tys. EUR. Czas trwania projektu to 36 miesięcy.

Przy realizacji projektu e-Health Monitor Medicalgorithmics będzie współpracować  z konsorcjum, którego członkowie pochodzą z Niemiec, Austrii, Włoch, Grecji i Cypru. To uznane placówki badawcze takie jak m.in.: Uniwersytet Hohenheim, Friedrich-Alexander Universitat Erlargen, Foundation for Research and Technology-Hellas, Institute of Computer Science oraz Public Health Center Erlangen.

W ramach rozwoju Medicalgorithmics zawarła także umowy z firmą Everist Genomics Inc., która nabyła prawa licencyjne do sprzedaży usług za pomocą systemu PocketECG na terytorium krajów Bliskiego Wschodu oraz w Indiach.

– W III kwartale 2011 r. w porównaniu z tym samym okresem w ubiegłym roku Medicalgorithmics S.A. osiągnęła zysk netto większy o 226%, natomiast w porównaniu z II kwartałem 2011 roku zysk Spółki zwiększył się o 58%. Wypracowany po trzech kwartałach 2011 r. zysk netto na poziomie 1 820 tys. PLN przewyższa zysk za cały ubiegły rok – mówi Piotr Żółkiewicz, Dyrektor Finansowy i Operacyjny Spółki.

– Udział w wielkich projektach oraz ekspansja na inne rynki niż amerykański przyniesie nam wymierne zyski. Już po obecnych wynikach finansowych widać, że przyjęta strategia rozwoju sprawdza się ponieważ szybko przynosi korzystny wynik finansowy i pozwala rozwijać zarówno firmę jaki i konkretne produkty. Sukcesywnie będziemy powiększali grono placówek medycznych korzystających z naszych rozwiązań  – dodaje dr Marek Dziubiński.

9 listopada 2011 r. Spółka zadebiutowała na NewConnect. W ofercie prywatnej akcji serii C, Medicalgorithmics S.A. zdobyła duże zaufanie inwestorów. Po ogłoszeniu planowanego debiutu na NewConnect, Spółka pozyskała ponad 6,16 mln PLN, w zamian za 9,51% kapitału zakładowego. W spółkę zaangażował się m.in. Marek Orłowski, Lider Biznesu 2010 według rankingu magazynu Forbes i założyciel firmy Nepentes.