Przejdź do treści

Runicom S.A. przechodzi na główny parkiet

Notowana na NewConnect spółka inwestycyjna Runicom S.A. rozpoczęła przygotowania do przeniesienia na rynek regulowany GPW. Debiut na GPW planowany jest na 2012 rok.

Runicom S.A. to fundusz typu private equity, który na tzw. małym parkiecie zadebiutował na początku stycznia br., w ofercie prywatnej pozyskując ponad 1 mln zł. Fundusz skupia się na inwestycjach w sektorze nowych technologii, finansując spółki na różnym etapie rozwoju.

– Po roku od debiutu na NewConnect możemy pochwalić się stabilnym akcjonariatem, bardzo dobrymi wynikami finansowymi i atrakcyjnym portfelem inwestycyjnym. Przeniesienie notowań na rynek regulowany pozwoli na zwiększenie skali działalności firmy i dalszy dynamiczny rozwój projektów inwestycyjnych Runicom S.A. – mówi Małgorzata Usakowska-Bilska, prezes zarządu Runicom S.A.

W ostatnich miesiącach Runicom S.A. przyjęła nową, rozszerzoną strategię działania, zakładającą koncentrację na inwestycjach w małe i średnie spółki technologiczne oraz dywersyfikację portfela o transakcje oportunistyczne w innych branżach. W ramach realizacji nowej strategii Spółka nabyła m.in. pakiet akcji Sco-Pak S.A. oraz podjęła współpracę z firmą consultingową Carrywater Group S.A., wspólnie z którą będzie rozwijać projekt Idea Generation, finansując wybrane przedsięwzięcia biznesowe. Pierwszym z nich, jest globalny projekt internetowy Wisdio (Runicom S.A. posiada 7,34% w kapitale zakładowym spółki Wisdio S.A.).

– Działalność spółki spotyka się z pozytywnym odbiorem wśród akcjonariuszy, obligatariuszy oraz potencjalnych inwestorów, co potwierdza ponad 1000% wzrost kursu akcji Runicom S.A. na NewConnect w ostatnim kwartale oraz środki na nowe inwestycje pozyskane w ramach emisji obligacji. W dalszym ciągu pracujemy nad wzrostem wartości naszego portfela inwestycyjnego, co powinno zaowocować możliwością przeniesienia naszych akcji na GPW w przyszłym roku – mówi Małgorzata Usakowska-Bilska.

W ramach przygotowań do przeniesienia na główny parkiet, w najbliższym czasie Runicom S.A. podpisze umowy z doradcami: finansowym, PR i prawnym, a także podejmie współpracę z biurem maklerskim. W porozumieniu z wybranymi doradcami, Spółka przygotuje harmonogram procesu oraz prospekt emisyjny.