Przejdź do treści

PPPortal.pl radzi w kwestii umowy o PPP

Redakcja serwisu internetowego ppportal.pl, poświęconego partnerstwu publiczno-prywatnemu, przygotowała merytoryczny poradnik, poświęcony szczegółowym zagadnieniom związanym z umową PPP.

Publikacją zatytułowaną „Poradnik: Umowa o PPP. Cześć pierwsza – zagadnienie standaryzacji i dobrych wzorców w umowach o PPP” serwis ppportal.pl rozpoczyna serię poradników, skierowanych do wszystkich zainteresowanych PPP. Powstały one w konsultacji ze znanym ekspertem z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego – Witoldem Grzybowskim.

– Opracowanie to stanowi próbę standaryzacji dokumentacji w zakresie umów PPP. Proces ten, chociaż dość długotrwały i wymagający działań ze strony odpowiednich instytucji, wymaga także zebrania dobrych doświadczeń z rynku. Na podstawie już sporządzonych umów – zarówno polskich, jak i zagranicznych można wyekstrahować pewien rodzaj bazy, która może stanowić przydatny przewodnik zarówno dla partnera ze strony publicznej, jak i prywatnej – pisze we wstępie Ewa Glinkowska-Neuman.

Poradnik dostępny jest nieodpłatnie na stronie: http://www.ppportal.pl/index.php?Itemid=59&option=com_docman

W kolejnych częściach poradnika, które będą się ukazywać sukcesywnie na stronie www.ppportal.pl co tydzień, opisana zostanie struktura umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, najważniejsze ustawy jej dotyczące i aspekty metodologiczne.

– Zależy nam na tym, aby poradnik ten stanowił przydatne źródło uporządkowanej wiedzy na temat budowy i zagadnień poruszanych w umowach o PPP – informuje redakcja serwisu ppportal.pl.