Czynsz to… pieniądz

Przeciętnego nabywcę mieszkania interesuje przede wszystkim wysokość raty kredytu. Mało kto zaprząta sobie głowę kwotą miesięcznego czynszu. Coraz wyższe opłaty prowadzą do poszukiwania oszczędności przez wspólnoty mieszkaniowe.

Według danych Eurostatu to właśnie w Polsce udział wydatków na utrzymanie nieruchomości jest szczególnie wysoki i wynosi 20,5 proc. budżetu gospodarstwa domowego. Spośród krajów Unii Europejskiej tylko w Niemczech koszty utrzymania mieszkań są jeszcze wyższe – 23,3 proc. przy średniej dla Unii 15,6 proc.

W ciągu ostatniego roku wg danych GUS za utrzymanie mieszkania płacimy więcej o ponad 6 proc. Kilka razy w roku właściciele informowani są o nowych podwyżkach, których skala staje się coraz bardziej dotkliwa dla domowych budżetów. Coraz częściej zdarza się, że pod naciskiem mieszkańców wspólnoty mieszkaniowe poszukują oszczędności lub kładą większy nacisk na efektywność gospodarowania substancją mieszkaniową.

Znakiem czasu są firmy, które oprócz zarządzania i administrowania nieruchomościami oferują racjonalizację dotychczasowych kosztów.  – Większość z nas ma realny wpływ na sposób dystrybucji kosztów związanych z utrzymaniem własnego M, czy poprzez swój głos w ramach wspólnoty mieszkaniowej, czy też w ramach spółdzielni, której jesteśmy członkiem, mówi Łukasz Stolarski z firmy Home 360.

Na popularności zyskują programy naprawcze dostosowane do specyficznych potrzeb konkretnej wspólnoty mieszkaniowej. – Na podstawie wstępnego audytu ustalamy sposoby wyprowadzenia wspólnoty na prostą, racjonalizując koszty stałe i wprowadzając nowoczesne metody zarządcze. Sprawdzamy zasadność umów, renegocjujemy je, pokazujemy sposoby kontroli i egzekwowania umów, mówi Łukasz Stolarski.

Dzięki racjonalnemu zarządzaniu można na stałe ograniczyć koszty. Przedstawiciele Home 360 podają przykład wspólnoty mieszkaniowej mającej długi przekraczające 80 tysięcy złotych i zagrożonej odcięciem gazu i energii elektrycznej. Dodatkowym źródłem generowania kosztów był spór prawny z deweloperem dotyczący usunięcia usterek budynku objętych gwarancją. Przeprowadzony w wyniku audytu program naprawczy doprowadził do spłacenia wszelkich zobowiązań finansowych. Jednocześnie na funduszu inwestycyjnym i funduszu remontowym wspólnota zgromadziła ponad 50 tysięcy złotych oszczędności. Środki te pozwoliły na montaż monitoringu i założenie ogrodu. Sukcesem zakończono też spór z deweloperem – kosztowne usterki zostały usunięte na jego koszt. Jednocześnie czynsz lokalu o powierzchni 53 m2 zmniejszył się z 420 zł do 286 zł.

Z badań ankietowych przeprowadzonych przez Home 360  wynika, że w ciągu 5 lat wspólnoty mieszkaniowe w Warszawie zmieniają trzykrotnie zarządcę. W większości przypadków zmiany firm zarządzających doprowadziły do wzrostu opłat czynszowych. – Problemem jest sposób wynagradzania zarządców, który nie mobilizuje do dodatkowych działań w celu racjonalizacji ponoszonych przez wspólnotę wydatków. Z doświadczenia wiemy, że możliwe jest jednak zmniejszenie kosztów średnio o 15 proc. przy jednoczesnym podniesieniu poziomu usług, podsumowuje Łukasz Stolarski.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu