Przejdź do treści

Rok 2011 w outsourcingu płacowo-kadrowym według ADP

Aktualnie z rozwiązań outsourcingu płacowo-kadrowego korzysta w Polsce od 4 do 10% firm, w zależności od segmentu rynku. Wbrew panującemu kryzysowi, coraz więcej przedsiębiorstw dostrzega realne korzyści płynące z korzystania z usług zewnętrznych dostawców. Przyszłość outsourcingu w Polsce zapowiada się zatem optymistycznie.

Według przeprowadzonego na zlecenie firmy ADP badania, w Polsce wśród firm, które już korzystają z outsourcingu w obszarze HR, 40% chce poszerzyć zakres obsługi o kolejne funkcje, 45% – utrzymać ją bez zmian, a tylko 16% deklaruje ograniczenie zlecanych funkcji. Wśród firm, które nie korzystają z tych usług, wprowadzenie outsourcingu w ciągu roku, dwóch lat planuje aż 48% respondentów.

Szacuje się, że w 2011 roku wartość rynku outsourcingu płacowo-kadrowego w Polsce wyniosła ok. 348,87 mln zł i będzie stale rosnąć. Według prognoz w przeciągu najbliższych trzech lat rynek utrzyma dodatnią dynamikę wzrostu. Średnia stopa wzrostu będzie się utrzymywać na poziomie nieco powyżej 7%. Szacuje się, że w 2014 roku wartość rynku usług outsourcingowych powinna osiągnąć ok. 431,35 miliona złotych.

Z powołanego wcześniej badania Heliverw Research wynika, że w Polsce aż 93% planów strategicznych firm zawiera elementy zarządzania kapitałem ludzkim. Wyjaśnia to nasilającą się ostatnio tendencję, do traktowania Zarządzania Zasobami Ludzkimi jako ważnego elementu strategii zarządzania przedsiębiorstwem, a rola Działów Personalnych nie ogranicza się już tylko do wypełniania funkcji czysto administracyjnych. 84% firm w Polsce uważa, że mierzenie i ocena pracy działów HR jest bardzo istotna. W outsourcingu ma to odzwierciedlenie w docenianiu dostawców, oferujących możliwość pomiaru i ewaluacji jakości wykonywanych usług.

Przedstawione wyniki wskazują na to, że Polska podąża za światowymi trendami. Na całym świecie outsourcing zyskuje na znaczeniu. Korzystanie z outsourcingu płacowo-kadrowego staje się ważnym narzędziem do tworzenia strategii personalnych w firmie. Świadomość tego, w przedsiębiorstwach europejskich jest już bardzo wysoka, w Polsce stale rośnie. Odciążenie działu HR od działań administracyjnych poprzez zlecenie części usług kadrowo-płacowych firmie zewnętrznej, umożliwia skupienie się na strategicznym zarządzaniu. Uwolnione w ten sposób środki i energia pracowników działów kadr, mogą zostać ukierunkowane na działania służące budowaniu przewagi konkurencyjnej firmy na rynku.

Dodatkowo outsourcing jest rozwiązaniem, które zyskuje na znaczeniu w dobie kryzysu, kiedy firmy aktywnie poszukują nowych rozwiązań mających na celu optymalizację kosztów oraz sprawniejsze funkcjonowanie firmy pod kątem organizacji i zarządzania. Outsourcing dostarcza bowiem narzędzi sprzyjających większej efektywności procesów zarządzania.

Przemysław Budzbon,

Dyrektor Zarządzający ADP Polska