OKNOPLAST Sp. z o.o. podaje w 100 % rzetelnie parametry okna

Badanie przeprowadzone przez Związek Pracodawców – Producentów Materiałów dla Budownictwa wraz z Instytutem Techniki Budowlanej na przełomie września i października 2011r. miało na celu sprawdzenie, czy okna PVC wybranych 13 producentów, w tym OKNOPLAST spełniają deklarowane przez nich parametry. Badanie potwierdziło, że OKNOPLAST podaje w 100 % rzetelnie parametry okna.

Jak oświadczył przedstawiciel Związku: „Celem Związku (we wszystkich dokonanych i przyszłych badaniach) nie jest tworzenie rankingu popularności, taniości, czy stwierdzenie, kto jest najlepszy, a jedynie, jak wspomniano wyżej – zweryfikowanie deklarowanych parametrów wyrobów. Okna tylko 3 firm – Budvar, Oknoplast, Stollar – posiadały wszystkie właściwości identyczne lub lepsze od deklarowanych.”.

W przypadku parametru obciążenie wiatrem, zwracamy uwagę, że okno Oknoplast przestało być badane przy dojściu do deklarowanej wartości, tj. 800 Pa (badania okien innych wybranych producentów były kontynuowane ponad deklarowaną wartość aż do momentu przekroczenia dopuszczalnych ugięć konstrukcji). W konsekwencji ten parametr nie może stanowić podstawy do twierdzenia, że okno Drutex notuje lepsze wartości w obszarze obciążenia wiatrem.

Natomiast jeden z producentów, co do którego badanie wykazało, że jego produkt nie spełnia deklarowanych parametrów – Drutex S.A. – wszczął kampanię informacyjną, opierającą się na zniekształconych przez niego wynikach badania, próbując umniejszyć renomę firmy OKNOPLAST.

W trosce o dobro konsumentów firma OKNOPLAST zwraca uwagę, że organizator Badania, czyli Związek Pracodawców – Producentów Materiałów dla Budownictwa zażądał wycofania informacji i przeproszenia za dopuszczenie do omówionych wyżej działań, wyrażając przekonanie, że firma Drutex nie musi w trosce o swoją renomę posługiwać się manipulacjami, a niezgodność wyniku z deklaracją była pojedynczym incydentem.

Pełne wyniki Badania znajdują się pod adresem http://www.dlabudownictwa.pl/index.php/strona-glowna/70-gdy-za-oknem-sotna-jesie.

Oświadczenie Związku znajduje się pod adresem: http://www.dlabudownictwa.pl/index.php/strona-glowna/72-najlepsze-nawet-drutexu-nie-musi-by-dobre-owiadczenie-zwizku

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu