Przejdź do treści

Henryk Kania przejmuje kontrolę nad IZNS Iława

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy IZNS Iława zdecydowało o emisji warrantów subskrypcyjnych oraz warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki. Jednocześnie dokonano zmiany całej Rady Nadzorczej Spółki, w której skład wszedł między innymi Henryk Kania.

Akcjonariusze iławskiej Spółki 6 grudnia zadecydowali podczas NWZA o emisji warrantów subskrypcyjnych serii A oraz warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego spółki, w drodze emisji akcji serii D.

Henryk Kania, będący jedynym akcjonariuszem Zakładów Przetwórstwa Mięsnego Henryk Kania, obejmie 28,5 mln nowych warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia takiej samej liczby akcji serii D giełdowego IZNS Iława. Po przeprowadzeniu tej operacji Henryk Kania stanie się większościowym akcjonariuszem Spółki.

„Akcjonariusze IZNS Iława pozytywnie odnieśli się do propozycji połączenia firmy z ZPM Henryk Kania. Zmiana profilu działalności operacyjnej oraz pozyskanie stabilnego akcjonariusza większościowego bardzo mnie cieszy. Planujemy zakończyć proces konsolidacji spółek w pierwszym kwartale 2012 roku.”– mówi Paweł Sobków, prezes IZNS Iława.

Na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariusze zadecydowali również o przeprowadzeniu zmian w składzie Rady Nadzorczej Emitenta. Zmieniony został cały dotychczasowy skład, do Rady powołano Henryka Kanię oraz jego trzech przedstawicieli: Grzegorza Minczanowskiego, Andrzeja Matuszka oraz Dariusza Malirza. Z ramienia Powszechnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. do Rady Nadzorczej wybrano Błażeja Wasielewskiego. Po ukonstytuowaniu się nowego organu dokonane zostaną kolejne zmiany korporacyjne, które będą konsekwencją zmian właścicielskich w Spółce.