Przejdź do treści

Nowy klient z branży ciepłowniczej

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Sandomierzu podpisało umowę na dostawę i wdrożenie zintegrowanego rozwiązania klasy ERP autorstwa mieleckiej firmy COMP Soft. Umowa została podpisana w listopadzie 2011, zakończenie prac planowane jest na koniec września 2012 roku.

Głównym celem projektu realizowanego w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Sandomierzu jest kompleksowe zoptymalizowanie wszystkich procesów funkcjonujących w firmie w ramach wspólnego narzędzia do zarządzania przedsiębiorstwem. Wdrożenie prowadzone w PEC Sandomierz pozwoli na zintegrowanie klasycznych funkcji systemu ERP realizowanych przez oprogramowanie MAAT z modułami obsługującymi specjalistyczne dziedziny prowadzonej działalności.

Pakiet MAAT firmy COMP Soft będzie obsługiwał najważniejsze obszary biznesowe przedsiębiorstwa, w tym obsługę sprzedaży i zaopatrzenia, finanse i księgowość, środki trwałe, kadry i płace oraz zarządzanie relacjami z klientami. Ponadto wdrażana będzie funkcjonalność związana z gospodarką magazynową, a także moduły związane z rozliczaniem inwestycji.

W ramach prac, specjalnie na potrzeby PEC, zostanie stworzony dedykowany moduł dla Biura Obsługi Klienta wspomagający zarządzanie obiegiem dokumentów, a także moduł wspierający sprawne prowadzenie oraz rozliczanie sprzedaży energii cieplnej dla różnych grup odbiorców. Nowa funkcjonalność pozwoli m.in. na tworzenie i zarządzanie taryfami, zarządzanie punktami pomiarów, a także na rozliczanie klientów według różnych przekrojów (np. wg zużycia z liczników, ryczałtowe, wg wielu taryf i cenników, wg punktów pomiarowych). Możliwe będzie także automatyczne wystawianie i rozliczanie faktur w podziale na typy dokumentów dla odbiorców indywidualnych oraz grupowe – dla dużych przedsiębiorstw. Dzięki nowemu rozwiązaniu PEC uzyska łatwy dostęp do przekrojowych zestawień i analiz, które wspomogą proces kontroli oraz podejmowanie decyzji zarządczych.

„Wdrożenie w PEC Sandomierz to duże wyzwanie, zarówno dla naszego klienta jak i dla COMP Soft. Tworzymy od podstaw nowe moduły, a to wiąże się z koniecznością realizacji nowatorskich rozwiązań nigdzie wcześniej nie stosowanych i praktykowanych. Dzięki nowej funkcjonalności pakiet MAAT zyska nowe możliwości, a to przyczyni się do rozwoju naszego oprogramowania. Natomiast nasz klient, otrzyma rozwiązanie, które w pełni realizuje jego potrzeby i spełnia oczekiwania względem systemu informatycznego” – mówi Mariusz Mądry z COMP Soft.