Conversion ramieniem analitycznym Sygma Bank

Firma Conversion podpisała z polskim oddziałem Sygma Bank umowę, dotyczącą stałej współpracy w zakresie analityki internetowej. W ten sposób Sygma Bank staje się kolejną instytucją na polskim rynku finansowym, kładącą tak duży nacisk na dane generowane w wyniku działalności online.

Podpisana umowa gwarantuje polskiemu oddziałowi Sygma Bank stałą opiekę konsultantów Conversion w zakresie analizy i optymalizacji działań marketingowych, prowadzonych w Sieci.

Współpraca z Conversion daje nam gwarancję korzystania z najnowszych zdobyczy w dziedzinie analityki internetowej oraz pewność podejmowania decyzji marketingowych na podstawie rzetelnych danych płynących z internetu – powiedziała Adrianna Dużyja, która koordynuje współpracę z Conversion po stronie Sygma Bank.

Podpisana umowa ma na celu przede wszystkim zwiększenie efektywności działań online, prowadzonych przez Sygma Bank.

Sygma Bank to kolejna firma, którą będziemy aktywnie wspierać w działaniach związanych z analityką internetową i optymalizacją konwersji. Pokazuje to, że coraz bardziej istotnym elementem e-marketingu jest nie tylko pozyskiwanie ruchu, ale także jego mierzenie i ciągła poprawa efektywności prowadzonych kampanii – to słowa Pawła Ogonowskiego, który kieruje zespołem konsultantów, obsługujących Sygma Bank.

Zakres prac, objętych umową, przewiduje między innymi stałe analizowanie gromadzonych danych, dotyczących ruchu w obrębie serwisów internetowych prowadzonych przez Sygma Bank i opracowywanie na tej podstawie rekomendacji, pozwalających na zwiększenie efektywności ich działania. Dodatkowo, pracownicy Sygma Bank otrzymają wsparcie konsultantów Conversion w zakresie instalacji i konfiguracji nowych narzędzi analitycznych oraz projektowania kolejnych witryn internetowych, powstających na potrzeby przyszłych kampanii promocyjnych.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu