Ponad 6 mln zł z aneksów do umów podpisanych z NFZ na rok 2012

Scanmed Multimedis S.A. w listopadzie b.r. podpisał aneksy do umów na świadczenia opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia – Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim w Krakowie (NFZ) na rok 2012.

W związku z podpisaniem aneksów do umów z krakowskim oddziałem NFZ ich wartość przekroczy 6 mln zł. Aneksy na przyszły rok dotyczą usług w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej m.in. nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, świadczeń diagnostycznych, leczenia stomatologicznego czy rehabilitacji.

– Wśród podpisanych aneksów Scanmed Multimedis pozyskał około 1,5 mln zł na ambulatoryjne usługi diagnostyczne czy około 1,14 mln zł na nocną i świąteczną opiekę zdrowotną – mówi Joanna Szyman, Prezes Scanmed Multimedis. Podpisane aneksy stanowią istotny udział w planowanych przychodach Spółki na 2012 rok – dodaje.

Grupa Kapitałowa Scanmed Multimedis po 3 kwartałach 2011 roku wypracowała zysk netto (podmiotu dominującego) w wysokości 1,48 mln zł przy skonsolidowanych przychodach prawie 30 mln zł. Scanmed Multimedis S.A. umacnia pozycję w największych aglomeracjach akademickich (Warszawa, Poznań, Wrocław), w przyszłym roku planuje otwarcie placówek na Śląsku oraz w Trójmieście. Spółka podejmuje starania w zakresie pozyskania powierzchni pod przychodnię komercyjną w Warszawie oraz w grudniu zostanie oficjalnie otwarte nowe Centrum Rehabilitacji w Krakowie. Główne obszary działalności Scanmed Multimedis to ambulatoryjna opieka medyczna, diagnostyka obrazowa oraz opieka wyjazdowa. Zespół medyczny Scanmed Multimedis liczący ponad 400 osób, został zbudowany poprzez staranny dobór wysoko wykwalifikowanych lekarzy reprezentujących niemal wszystkie specjalizacje medyczne.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu