Mali Szukają Pieniędzy – kapitał dla MSP

Raport „Mali Szukają Pieniędzy – kapitał dla MSP” dobitnie pokazuje, jak wielkie jest zainteresowanie małych i średnich przedsiębiorstw możliwościami pozyskania kapitału na rozwój. Odpowiada on na pytania dlaczego spółki szukają inwestorów zewnętrznych, na co chcą przeznaczyć kapitał i jaka jest ich sytuacja finansowa.

Na podstawie informacji zawartych w napływających w ramach ogólnopolskiego konkursu Capital Express wniosków eksperci opracowali unikalny raport „Mali Szukają Pieniędzy – kapitał dla MSP”, który jest nie tylko swoistą syntezą najważniejszych potrzeb i oczekiwań spółek z sektora MSP w Polsce, ale również wyjątkowym źródłem rzetelnych danych o spółkach z potencjałem i ambicjami.

Opracowanie będące wynikiem wnikliwej analizy modelu biznesowego niemal stu polskich małych i średnich przedsiębiorstw jest doskonałym materiałem dla inwestorów. Oddaje też właściwy potencjał istniejący na rynku. Widać jakie pomysły biznesowe najlepiej rokują na duże wzrosty wartości rynkowej. Ponadto, opracowanie dostarcza precyzyjnych danych na temat kondycji branż i sektorów, w których działają podmioty z kategorii MSP, ich rynków zbytu oraz wyceny.

– Rzetelne i precyzyjne informacje zawarte w naszym raporcie pozwalają potencjalnym inwestorom dotrzeć do spółek, które dysponują prawdziwym potencjałem rozwojowym – zaznacza Agnieszka Libner, koordynator projektu CE. – Wszystkim innym zaś, a w szczególności tym, którzy interesują się sektorem małych i średnich przedsiębiorstw dostarcza unikalnej wiedzy na temat wszystkich aspektów ich funkcjonowania – dodaje.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu