Przejdź do treści

Co zrobić kiedy zgubimy dokumenty?

Kradzież lub zagubienie dowodu osobistego, prawa jazdy, paszportu czy innego dokumentu tożsamości jest nie tylko uciążliwe z uwagi na konieczność wyrabiania nowego dokumentu. Największym problemem jest niebezpieczeństwo wykorzystania naszych danych do celów przestępczych, np. wyłudzenia kredytu. Różnorodnych sposobów na wykorzystanie cudzej tożsamości jest wiele, a inwencja grup przestępczych zajmujących się tym procederem rośnie. Biuro Informacji Kredytowej obok informacji na temat historii kredytowej klientów banków, udostępnia bankom również informacje pochodzące z Systemu Dokumenty Zastrzeżone, w którym gromadzone są informacje o utraconych lub skradzionych dokumentach tożsamości. Dzięki tym informacjom zwiększa się szansa na udaremnienie próby wyłudzenia kredytu z wykorzystaniem skradzionych dokumentów.

Dla banków dostęp do informacji na temat osób ubiegających się o kredyty jest wsparciem w podejmowaniu decyzji kredytowych. Informacje te, pomagają wszechstronnie ocenić sytuację – określić czy kredytobiorca będzie w stanie spłacić zobowiązanie. Jeśli więc zaciągamy kredyt i później regularnie go spłacamy taka informacja pojawia się w Biurze Informacji Kredytowej. Dla kolejnego banku będzie to sygnał, że jesteśmy rzetelni i można nam zaufać. Tym chętniej więc przyzna nam kolejny kredyt. Dzięki udostępnianiu przez BIK informacji pochodzących z Systemu Dokumenty Zastrzeżone bank jest również w stanie szybko sprawdzić czy dokument, którym posługuje się kredytobiorca nie został wcześniej zastrzeżony przez właściciela.

W Systemie Dokumenty Zastrzeżone uczestniczą niemal wszystkie polskie banki i instytucje finansowe. Jest to o tyle istotny fakt, że zastrzeżenia dokumentu możemy dokonać wyłącznie w banku, o czym należy pamiętać bez względu na to czy posiadamy konto bankowe, czy nie. W oddziale banku wypełniamy otrzymane formularze, na podstawie których bank przekazuje do Systemu informacje na temat utraty dokumentu. Dane zostają zapisywane w Centralnej Bazie Danych Systemu DZ, dzięki czemu mogą być błyskawicznie rozesłane do odpowiednich instytucji. Dostęp do informacji na temat dokumentów zastrzeżonych ma również Biuro Informacji Kredytowej, co w znacznej mierze ułatwia bankom ograniczenie ryzyka wyłudzenia kredytu przez osoby posługujące się skradzionymi dokumentami.

Przy użyciu cudzego dokumentu tożsamości często dokonywane są wyłudzenia pożyczek czy kredytów, używa się ich do zakładania fikcyjnych firm, a także wypożyczania, a następnie kradzieży samochodów, itd. Są to niezwykle groźne działania, których wyjaśnienie może kosztować właściciela dokumentu wiele czasu i energii, a skutki finansowe są trudne do przewidzenia.

Biuro Informacji Kredytowej jest jednym z ważnych uczestników Systemu Dokumenty Zastrzeżone, a informacje o zastrzeżonych dokumentach są jednym z istotnych elementów bankowych raportów BIK na temat osób ubiegających się o kredyty. Obok historii kredytowej klienta oraz jego oceny punktowej, BIK dzięki przekazywaniu informacji pochodzących z Systemu DZ, przyczynia się w znaczący sposób do podnoszenia poziomu zaufania banków do osób ubiegających się o kredyty.

Jeśli zdarzyło nam się zgubić dokumenty lub paść ofiarą kradzieży, warto pobrać Raport BIK na swój temat, ponieważ zyskujemy wtedy pewność, że nikt nie wykorzystał naszych danych do wyłudzenia kredytu. Co ważne, każda osoba, której dane znajdują się w BIK ma do nich dostęp. Aby otrzymać Raport BIK wystarczy złożyć wypełniony wniosek w Biurze Obsługi Klienta lub wysłać go listem poleconym. Raport można też pobrać on-line. Taka usługa jest dostępna dla klientów Inteligo, PKO BP i Meritum Banku.

Z raportu BIK na własny temat dowiemy się czy istnieją jakieś opóźnienia w spłacie naszych zobowiązań,  . Można też zweryfikować aktualność i prawdziwość danych znajdujących się w bankach. Zaległości w spłacaniu zobowiązań mogą powodować, że bank odmawia przyznania kredytu. Wiele osób posługuje się raportem BIK, np. w kontaktach z pracodawcą, przy wynajmie mieszkania czy innych sytuacjach, w których ważne jest udowodnienie naszej rzetelności finansowej.

Wbrew pozorom utracenie dokumentów przez osoby, które nigdy nie posiadały konta w banku jest jeszcze bardziej niebezpieczne, ponieważ żaden bank nie posiada danych na ich temat, więc  właściwa identyfikacja jest mocno utrudniona. Sytuacja ta stwarza szanse powodzenia oszustwa, ponieważ jego wykrycie jest dla banku znacznie trudniejsze. Jeśli nie posiadamy konta bankowego, warto pamiętać, że niektóre banki umożliwiają zastrzeżenie dokumentów również osobom nie będącym ich klientami.

BIK działa na podstawie restrykcyjnych przepisów prawa bankowego dotyczących ochrony tajemnicy bankowej i danych osobowych. Wykorzystuje do tego celu najwyższe standardy gromadzenia i przetwarzania danych. Dzięki temu, że Biuro Informacji Kredytowej współpracuje praktycznie z całym polskim sektorem bankowym, instytucje finansowe mają gwarancję, że informacje o kredytobiorcach, które znajdują się w bazie Biura są pełne, rzetelne i wiarygodne.