Sygnity z certyfikatem najwyższych standardów zarządzania bezpieczeństwem informacji

Sygnity S.A. otrzymało certyfikat zgodności istniejącego w firmie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji z normą ISO 27001:2005. Certyfikat przyznany przez niezależną jednostkę certyfikacyjną świadczy o efektywnym wdrożeniu i utrzymaniu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Sygnity i jest potwierdzeniem najwyższej jakości usług świadczonych przez spółkę.

Przyznany Sygnity certyfikat zgodności z normą ISO 27001:2005 obejmuje istotne dla funkcjonowania spółki obszary takie jak Pion Bankowo-Finansowy, Pion Public oraz Back Office i jest uznaniem profesjonalnych wyników w zakresie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji. Dokument przyznany przez Det Norske Veritas – niezależną jednostkę certyfikacyjną, potwierdza najwyższą jakość usług świadczonych Klientom przez Sygnity. Świadczy także o efektywnym wdrożeniu i utrzymaniu funkcjonującego w spółce Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

„Wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnego z normą ISO 27001:2005 było decyzją strategiczną i jestem przekonany, że przyczyni się do realizacji celów biznesowych spółki. Przyznany certyfikat jest dla nas potwierdzeniem obowiązujących w Sygnity najwyższych standardów zarządzania bezpieczeństwem informacji, a tym samym, naszej wiarygodności jako zaufanego partnera biznesowego. Dzięki niemu nasi Klienci, Partnerzy i Pracownicy mogą być pewni, że informacje powierzone i przetwarzane przez spółkę są chronione zgodnie z przepisami prawa i światowymi standardami bezpieczeństwa.” – mówi Maciej Urbański, Pełnomocnik Zarządu Sygnity ds. Bezpieczeństwa.

Międzynarodowa norma ISO 27001 określa wymagania związane z ustanowieniem, wdrożeniem, eksploatacją, monitorowaniem, przeglądem, utrzymaniem i doskonaleniem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu