Rola serwisów społecznościowych w budowaniu wizerunku firm

Social media zmieniły sposób pozyskiwania danych o pracodawcach. Coraz częściej Internauci informacje o warunkach pracy w danej firmie czerpią z serwisów społecznościowych. Najpopularniejszym źródłem takiej wiedzy jest GoldenLine, ale kandydaci przeszukują w tym celu również Facebook czy LinkedIn. Jest to duże wyzwanie dla pracodawców w obszarze budowania wizerunku firmy w sieci. Wymaga wprowadzenia zmian w komunikacji z pracownikami i potencjalnymi kandydatami, opartych na interakcji, a nie na wyłącznie biernym publikowaniu informacji na stronach kariery.

Pokolenie, które obecnie wkracza na rynek pracy to niewątpliwie pokolenie Internetu i serwisów społecznościowych. Według badania Megapanel z marca 2011 roku, z social media korzystają niemal wszyscy Internauci (aż 99,3%). Spędzają w nich średnio około 1,5 godziny dziennie, często pozostając zalogowanym praktycznie przez cały czas swojej aktywności w sieci.

Internet i serwisy społecznościowe wykorzystujemy nie tylko do komunikacji z naszymi prywatnymi znajomymi, ale także do budowania i rozwijania kontaktów zawodowych. Pracodawcy powinni uzmysłowić sobie, iż nie jest to chwilowy trend, ale nieunikniona zmiana sposobu komunikacji oraz pozyskiwania i przetwarzania informacji, w tym również danych o pracy i pracodawcach. Wyniki badania „Kandydaci 2.0”, przeprowadzonego przez Employer Branding Institute, wskazują, że aż 96%  studentów i absolwentów w wieku średnio 23 lat, informacje o pracodawcach sprawdza w Internecie. Według raportu Interaktywnego Instytutu Badań Rynkowych, 85% użytkowników serwisu GoldenLine wykorzystuje go do pozyskiwania informacji o potencjalnym pracodawcy, 32% Internautów równolegle szuka takich danych na Facebooku, a 23% w LinkedIn.

Pracodawcy, aby przyciągać najlepsze talenty na rynku, powinni aktywnie budować wizerunek atrakcyjnego pracodawcy w sieci oraz wpleść do swojej komunikacji nowy kanał, jakim są serwisy społecznościowe. Social media stają się coraz bardziej opiniotwórcze, ważne więc, aby kandydaci mogli zetknąć się w nich z marką pracodawcy i uzyskać w nich rzetelne informacje o firmie. A te, zdaniem kandydatów pochodzą od pracowników. Respondenci badania „Kandydaci 2.0” za najbardziej wiarygodne źródła pozyskiwania opinii o obecnym pracodawcy uznali obecnych i byłych pracowników oraz znajomych a, co ciekawe, wśród najmniej rzetelnych wymieniono strony kariery, oferty pracy czy fora internetowe. 78% z nich odrzuciłoby ofertę pracodawcy, który ma złą opinię wśród znajomych.

Mimo to, duża ilość pracodawców boi się lub ignoruje budowanie wizerunku w serwisach społecznościowych. Natomiast firmy muszą zdawać sobie sprawę z faktu, iż Internauci zawsze będą wypowiadali się o nich online. Nie prowadząc działań employer brandingowych pozbawiają się kontroli nad tym, co dzieje się z ich wizerunkiem jako pracodawcy. Finalnie doprowadzają do rozprzestrzeniania się opinii w wielu miejscach w sieci, nad którymi nie są w stanie zapanować. Tylko do pracodawcy należy decyzja czy chce mieć wpływ na kształtowanie i polepszanie własnego wizerunku. Oczywiście wizerunek firmy na zewnątrz musi być spójny z wewnętrznym wizerunkiem organizacji. Działania employer brandingowe powinny realizować cele firmy i być spójne z polityką zarządzania zasobami ludzkimi – po prostu stać się integralną częścią komunikacji zewnętrznej.

Najbardziej popularnymi serwisami w Polsce, w których pracodawcy aktywnie prowadzą działania employer brandingowe są GoldenLine i Facebook. Siłą Facebooka jest liczba użytkowników, dzięki czemu firma może szybko dotrzeć do szerokiej grupy odbiorców, niekoniecznie jednak jej potencjalnych pracowników. Działania na GoldenLine, który jest serwisem stricte biznesowym, skupiającym profesjonalistów z wielu branż, dają pewność, że pracodawca działa w obrębie swojej grupy docelowej.

Regularne kampanie reklamowo-wizerunkowe w serwisach powinny być dopełnieniem działań employer brandingowych. Natomiast głównymi narzędziami wizerunkowymi, jakie mogą stosować firmy są interaktywny profil pracodawcy w GoldenLine lub fanpage marki na Facebooku. Każdy z profili możemy wzbogacić o funkcjonalności lub aplikacje związane z tematyką pracy i kariery w firmie, aby angażować użytkowników w komunikację na linii: marka pracodawcy – potencjalny kandydat.

– Przykładowe narzędzia to zakładka z ofertami pracy, aplikacje pozwalające na sprawdzenie własnych umiejętności zawodowych, konkursy. Drugi obszar to bezpośredni kontakt z użytkownikami poprzez np. odpowiadanie na ich pytania czy komentarze umieszczane na forum i tablicy – wylicza Monika Samojlik, Marketing Manager w GoldenLine. – Tworząc profil pracodawcy w social media musimy pamiętać, iż nie powinna to być tablica ogłoszeniowa, tylko miejsce dialogu z kandydatami. To decyduje o skuteczności naszych działań wizerunkowych. Im więcej rozmawiamy z użytkownikami oraz wzbogacamy profil o materiały interaktywne, tym większa szansa na zbudowanie pozytywnego wizerunku w oczach potencjalnych kandydatów i pozyskanie wartościowych pracowników w kolejnych rekrutacjach.

Pracodawcy muszą być świadomi, iż budowanie wizerunku pracodawcy to długotrwały proces, który wymaga ciągłego zaangażowania. Swoim zasięgiem obejmować powinien nie tylko potencjalnych kandydatów, ale także obecnych i byłych pracowników, którzy mogą wyrażać swoją opinię nt. firmy na formach internetowych, a także biznesowych serwisach społecznościowych typu GoldenLine czy LinkedIn. W GoldenLine użytkownicy mogą wystawiać pracodawcom oceny pod kątem możliwości rozwoju w danej firmie, wynagrodzenia, atmosfery, dostępu do know-how i innych. Jest to chętnie wykorzystywane przez pracowników narzędzie – w ciągu tygodnia od udostępnienia formularzy opinii, dodano ponad 1 tysiąc komentarzy. Takie opinie to cenne źródło informacji dla osób rozważających zatrudnienie w danej firmie a ich wpływ na ostateczną decyzję nt. aplikowania bądź podjęcia pracy w danym miejscu jest bardzo duży. Oceny te pracodawcy powinni zatem traktować jako informacja zwrotna weryfikująca skuteczność wewnętrznej i zewnętrznej polityki employer brandingowej i podstawa określająca kierunek ewentualnych zmian.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu