DIALOG w konsorcjum dla szerokopasmowej Polski

DIALOG, Netia, Budimex oraz Ericsson to sygnatariusze podpisywanego dziś Listu Intencyjnego, którego celem jest m.in. wspólny udział w realizacji projektów budowy regionalnych sieci szerokopasmowych, takich jak „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej” i „Internet dla Mazowsza”.

– DIALOG wniesie do konsorcjum swoją wiedzę i doświadczenie w obszarze budowy sieci nowych generacji. Od lat nie tylko z sukcesem budujemy i modernizujemy naszą sieć w oparciu o technologie NGA (głównie pasywnych sieci optycznych), ale też skutecznie pozyskujemy unijne współfinansowanie dla naszych największych projektów – podkreśla Robert Banasiak, wiceprezes zarządu DIALOGu. – Jesteśmy przekonani, że dzięki tej inicjatywie, wspólnie z pozostałymi sygnatariuszami – firmami o olbrzymim doświadczeniu w telekomunikacji, będziemy mieli realny wpływ na zwiększenie dynamiki rozwoju regionalnych sieci szerokopasmowych w naszym kraju – dodaje.

W ramach wspólnej inicjatywy, wiodące w swoich branżach firmy: Netia (inicjator porozumienia) Budimex, Ericsson i DIALOG chcą pomagać w stworzeniu optymalnych rozwiązań (technicznych, finansowych organizacyjnych i prawnych), które mogą być wykorzystane przez dysponentów środków publicznych w celu jak najbardziej optymalnego ich wydatkowania, przy jednoczesnym usuwaniu realnych problemów rynkowych. Za jedną z najistotniejszych kwestii sygnatariusze Listu uważają potrzebę zagwarantowania realnej i trwałej otwartości subsydiowanej infrastruktury dla wszystkich zainteresowanych operatorów.

Sygnatariusze Listu deklarują również gotowość do uczestniczenia w przetargach na budowę i eksploatację regionalnych sieci szerokopasmowych (szczególnie brane pod uwagę są projekty „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej” oraz „Internet dla Mazowsza”). Silną stroną Konsorcjum, podnoszącą wiarygodność realizacji zamierzeń jest szeroka specjalizacja uczestniczących w nim firm. Każdy z członków konsorcjum wnosi do przedsięwzięcia niezbędne doświadczenie oraz potencjał gwarantujący zbudowanie na czas nowych sieci, które byłby przystosowane do aktualnych potrzeb rynku a przy tym w pełni otwartych i wydajnych.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu