Czas rocznych rozliczeń podatkowych może być łatwiejszy

Zbliża się trudny dla przedsiębiorstw okres składania deklaracji podatkowych. Przygotowanie formularzy PIT-11, PIT-40, PIT-4R, PIT-8AR wymaga sporego nakładu czasu oraz sprawdzenia znacznej ilości informacji. Procesy te znacząco przyspiesza i automatyzuje dostęp do zintegrowanego rozwiązania informatycznego. System Impuls 5 umożliwia m. in. wykorzystanie w tym celu funkcjonalności eDeklaracje.

Przeglądarka modułu eDeklaracje odpowiada za obsługę dokumentów generowanych na potrzebę komunikacji z serwisem internetowym Ministerstwa Finansów. Proces ten składa się z kilku kroków. Pierwszym z nich jest przygotowanie danych składających się na poszczególne deklaracje, które następuje w funkcjonalności kadrowo-płacowej systemu Impuls 5. Kolejnym etapem jest sprawdzenie dokumentu pod względem formalnym poprzez dostęp do serwisu ministerstwa. Poprawnie przygotowane dokumenty zostają opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Po wysyłce bezpiecznym protokołem „https” system pobiera Urzędowe Potwierdzenie Odbioru.

System Impuls 5 pozwala na bardzo elastyczne podejście do procesu składania deklaracji. Istnieje możliwość eksportu niepodpisanych dokumentów czy wyboru wykorzystywanej wersji podpisu, system może być również integrowany z dowolnymi urządzeniami do podpisu elektronicznego.

– Przygotowanie systemu do wysyłki elektronicznej zeznań podatkowych wymaga jedynie „odhaczenia” jednego check-boxa w funkcjonalności kadrowo-płacowej. Moduł eDeklaracji może wtedy automatycznie pobrać odpowiednie dane i przygotować elektroniczny formularz PIT – komentuje Ireneusz Krak, Dyrektor ds. Rozwoju Aplikacji w BPSC SA

Funkcjonalność eDeklaracje jest jednym z kilku rozwiązań systemu Impuls 5 automatyzujących operacje przesyłu dokumentów na zewnątrz przedsiębiorstwa. Podobnie wygląda proces wysyłania elektronicznych faktur. Moduł eFaktura pozwala na oznaczanie klientów objętych tym sposobem fakturowania, automatyczne wygenerowanie, jak również wysyłkę oraz katalogowanie tak przygotowanych dokumentów.

Kolejne z rozwiązań tego typu – aplikacja EDI – pośredniczy w wymianie danych między systemem Impuls 5 a dowolnymi systemami zewnętrznymi, które wykorzystują przy wymianie informacji standard komunikatów EDIFACT. Rozwiązanie to zakłada zastąpienie wysyłki papierowych dokumentów i ich ręcznego wprowadzania w systemach dwu firm , elektronicznym przesyłem informacji między nimi. Przedsiębiorstwa przesyłają dokumenty automatycznie, a różnice techniczne używanego oprogramowania stają się nieistotne. Moduł EDI systemu Impuls 5 skonstruowany jest w elastyczny sposób – można rozszerzać zakres typów dokumentów podlegających konwersji.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu