Credit Agricole Bank Polska wdraża rozwiązania webMethods Software AG

Credit Agricole Bank Polska podjął decyzję o zakupie i wdrożeniu platformy webMethods, pozwalającej na uruchamianie i zarządzanie procesami biznesowymi, integrację środowiska informatycznego, zarządzanie SOA, a także kontrolowanie przebiegu złożonych strumieni zdarzeń. Produkty Software AG do Credit Agricole Bank Polska dostarczyła firma Infovide-Matrix SA, partner biznesowy Software AG Polska.

Firmy Software AG Polska oraz Infovide-Matrix podpisały umowę na sprzedaż licencji oprogramowania webMethods Credit Agricole Bank Polska. Bank zakupił oraz wdroży rozwiązania: webMethods Business Process Management Suite – zintegrowany pakiet do uruchamiania, zarządzania i monitorowania procesów biznesowych, szynę integracyjną – webMethods Enterprise Service Bus oraz CentraSite – narzędzie do zarządzania SOA.

Credit Agricole Bank Polska będzie pierwszą firmą w Polsce, która zdecydowała się na wdrożenie jednego z najnowszych rozwiązań z oferty Software AG: webMethods Business Events – systemu klasy Complex Event Processing, służącego do przetwarzania dużych strumieni zdarzeń, w pełni zintegrowanego z pakietem webMethods BPMS. Rozwiązanie webMethods pozwoli na całościowe ujęcie zdarzeń zachodzących w czasie rzeczywistym w banku. Platforma błyskawiczne wykrywa wzorce, trendy i wyjątki związane ze zdarzeniami zachodzącymi w każdej organizacji.

Wdrożenie rozwiązań webMethods w Credit Agricole Bank Polska pozwoli na stworzenie jednej zintegrowanej platformy informatycznej, kompleksową obsługę procesów biznesowych, jak również zwiększenie wydajności istniejących usług. Pakiet webMethods Business Process Management Suite, ułatwi ponadto rozbudowę infrastruktury IT bez konieczności ponoszenia ogromnych nakładów finansowych, jak i ryzyka związanego ze zmianami w architekturze IT banku.

Implementację produktów webMethods w Credit Agricole Bank Polska przeprowadzą specjaliści z Infovide-Matrix oraz Software AG Polska, w ścisłej współpracy z zespołem odpowiadającym za to wdrożenie po stronie banku.

Podpisana umowa, oprócz wdrożenia narzędzi webMethods, obejmuje także usługi w zakresie szkolenia pracowników banku. Ponadto konsultanci Software AG Polska opracują pełną dokumentację oprogramowania obejmującą zasady implementacji, bezpieczeństwa oraz wzorce integracyjne, co pozwoli na sprawne i wydajne korzystanie z zasobów systemów informatycznych banku.

Wdrożenie realizowane będzie w kilku etapach. Aktualnie rozpoczęto prace związane z implementacją szyny integracyjnej – webMethods ESB.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu