Jarosław Litwiński nowym Prezesem Grupy Kapitałowej FAM

Ceniony w branży przemysłowej menedżer zastąpi na stanowisku Prezesa Dariusza Zielińskiego. Jarosław Litwiński będzie odpowiedzialny za strategiczne zarządzanie Grupą oraz opracowanie planów dalszego jej rozwoju.

Dariusz Zieliński ustępuje ze stanowiska po zrealizowaniu powierzonych mu zadań. Z sukcesem zrestrukturyzował Grupę – zredukował jej zadłużenie i sprzedał nierentowne aktywna skupiając się na podstawowej działalności operacyjnej. Doprowadził również do połączenia FAM GK ze spółką zależną FAM Cynkowanie Ogniowe.

Nowo powołany Prezes to osoba o ogromnym doświadczeniu w budowie i rozwoju Spółek produkcyjnych. Do jego głównych zadań będzie należało bieżące kontrolowanie zakładów FAM oraz poprawa ich efektywności. Plany zakładają m.in. znaczące ograniczenie kosztów funkcjonowania Spółki. W tym celu zlikwidowana zostanie pion odpowiedzialny za zarządzanie holdingiem z siedzibą w Warszawie. Jarosław Litwiński będzie jednocześnie odpowiedzialny za zarządzanie Stradomiem – Spółką zależną FAM.

„Zmiany w Zarządzie otwierają nowy rozdział w życiu FAM. Po znaczącym uproszczeniu struktury grupy, restrukturyzacji i redukcji zadłużenia czas na poprawę efektywności operacyjnej Spółki. Likwidujemy zbędne struktury i wierzę, że bardzo szybko przełoży się to na wyniki Spółki.” – powiedział Grzegorz Bielowicki, Przewodniczący Rady Nadzorczej FAM Grupa Kapitałowa S.A.

„Jako strategiczny cel stawiam sobie zwiększenie operacyjnej efektywności i redukcję kosztów działalności FAM. Zwiększenie sprzedaży, znalezienie dla spółki nowych obszarów, w których będzie mogła się dynamicznie rozwijać oraz opracowanie planów rozwoju Grupy na najbliższe lata to cele, na których zamierzam się obecnie skupić.” – powiedział Jarosław Litwiński, Prezes Zarządu FAM Grupa Kapitałowa S.A.

Nowy Prezes ma bogate doświadczenie menedżerskie w prowadzeniu strategicznych projektów. Pracował m.in. jako Dyrektor Generalny Victaulic Polska Sp. z o.o. i Dyrektor Operacyjny Victaulic EMEA (Indie). W toku kariery zawodowej pełnił również funkcję Prezesa Zarządu Euromag SA, Dyrektora Produkcji w Arcelor Stal Serwis Polska Sp. z o.o. oraz Dyrektora ds. Planowania w Opel Polska Sp. z o.o. Jarosław Litwiński jest absolwentem Wydziału Inżynierii Środowiska i Biotechnologii oraz Podyplomowych Studiów z Zarządzania na Politechnice Śląskiej w Gliwicach.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu