Grupa Nokaut – rusza oferta publiczna

Grupa Nokaut S.A. – czołowy gracz e-commerce w Polsce, właściciel internetowych porównywarek cen – opublikowała dziś prospekt emisyjny w związku z pierwszą ofertą publiczną. Spółka zaoferuje łącznie 2.599.500 akcji, w tym 1.700.000 akcji nowej emisji serii C oraz 899.500 akcji istniejących serii A. Przedział cenowy zostanie podany do publicznej wiadomości do 6 grudnia 2011 roku. Główni akcjonariusze zobowiązali się do niezbywania swoich akcji przez 12 miesięcy. Wartość nowej emisji wyniesie 37,5 – 52,5 mln zł.

Zapisy na akcje w Transzy Detalicznej oraz proces budowania księgi popytu odbędą się w dniach od 6 do 8 grudnia 2011, zaś zapisy w Transzy Dużych Inwestorów w dniach od 9 do 14 grudnia 2011. Około 80% oferowanych akcji jest dedykowane inwestorom instytucjonalnym, a pozostała część inwestorom indywidualnym.

Do obrotu wprowadzone zostaną wszystkie akcje Grupy Nokaut, tj. 5.764.000 akcji serii A, 100.000 akcji serii B, nie więcej niż 1.700.000 akcji serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda oraz nie więcej niż 1.700.000 PDA serii C. Po upublicznieniu Grupa Nokaut będzie jedynym w Polsce operatorem internetowych porównywarek cen notowanym na GPW. Spółka planuje rozpoczęcie notowań na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie na początku 2012 roku.

Oferującym akcje Grupy Nokaut jest Dom Maklerski BZ WBK SA.

Główne cele emisji obejmują:

1. Akwizycje (Skąpiec.pl i Opineo.pl – część gotówkowa) 12 – 15 mln zł

  • Umowy inwestycyjne zostały już podpisane

2. Inwestycje w oprogramowanie 18 – 26 mln zł

  • Rozwój rozwiązań zakupowych na urządzenia mobilne
  • Zintegrowany system płatności elektronicznych

3. Ekspansję rynkową 4 – 7 mln zł

„Dzięki akwizycjom Skąpiec.pl oraz Opineo.pl podwoimy skalę naszego biznesu i osiągniemy udział w rynku porównywalny do obecnego lidera. Dzięki dalszym inwestycjom mamy ambicje, by wkrótce stać się niekwestionowanym numerem 1 na rynku porównywarek cen w Polsce. Warto podkreślić, że mamy już podpisane umowy inwestycyjne ze Skąpiec.pl i Opineo.pl, a serwisy te są komplementarne do naszych platform. Planujemy dalszy skokowy wzrost, zarówno na poziomie przychodów, jak i wyniku netto – przez ostatnie 5 lat rozwijaliśmy się w tempie 50% rocznie i tę dynamikę chcemy utrzymać. Nie wykluczamy też kolejnych akwizycji” – mówi Wojciech Czernecki, prezes zarządu Grupy Nokaut.

Grupa Nokaut działa w trzech segmentach e-commerce:

  • Porównywarka cen Nokaut.pl – kojarząca potencjalnych nabywców i sprzedawców on-line (a także: hotele.nokaut.pl, finanse.nokaut.pl, loty.nokaut.pl)
  • Zintegrowany pionowo kanał dystrybucji SklepyFirmowe.pl – rozwiązanie do prowadzenia sklepów internetowych, ułatwiające automatyczną integrację oferty produktowej z porównywarką Nokaut.pl
  • Sprzedaż reklamy internetowej (kanał bezpośredni i pośredni)

Porównywarka cen Nokaut.pl ma niemal 3 mln realnych użytkowników, 12 mln ofert i współpracuje z blisko 3.700 e-sklepami. Obroty w sklepach internetowych wygenerowane dzięki Nokaut.pl w 2011 roku szacuje się na kwotę około 1 miliarda złotych.

Dzięki akwizycjom Grupa Nokaut osiągnie udziały rynkowe na poziomie obecnego lidera rynku.

„Już dziś nasze serwisy są bardzo zaawansowane technologicznie, co daje nam zasadniczą przewagę w poszerzaniu zarówno bazy partnerów – e-sklepów, jak i liczby użytkowników oraz wartości zakupów dokonywanych za pośrednictwem naszych porównywarek. Planujemy dalsze inwestycje w oprogramowanie, podnoszenie jakości oferty, zwiększanie przejrzystości platform oraz poszerzanie kanałów dostępowych. Dlatego intensywnie pracujemy nad rozwojem aplikacji na urządzenia mobilne” – dodaje Wojciech Czernecki.

Wyniki finansowe:

Zgodnie z opublikowanymi informacjami finansowymi pro forma za rok 2010, przychody Grupy Nokaut – z uwzględnieniem przejmowanych spółek Skąpiec.pl i Opineo.pl – w roku 2010 wyniosłyby 11,96 mln zł, a zysk netto 3,51 mln zł.

Grupa Nokaut zakłada – zgodnie z prognozą zamieszczoną w prospekcie emisyjnym – że w 2012 roku osiągnie przychody na poziomie 21,08 mln zł i zysk netto 6,97 mln zł. Jednak ze względu na planowaną datę przejęcia (kwiecień 2012 roku) dane te nie obejmują wyników przejmowanych podmiotów – Skąpiec.pl i Opineo.pl – za 1Q2012 roku.

Spółka od 2008 roku notuje wysoki poziom rentowności netto, który w roku 2009 i 2010 wynosił blisko 30%.

Strategia Grupy Nokaut:

1. Budowa silnej marki

2. Konsolidacja rynku oraz umocnienie pozycji na rynku krajowym, w tym akwizycje, m.in.:

  • istotny wzrost zasięgu produktów Spółki wśród użytkowników Internetu (liczba użytkowników Real Users)
  • istotny wzrost miesięcznej powracalności i lojalności użytkowników serwisów (wskaźnik lojalności)
  • wzrost liczby sprzedawców korzystających z usług Grupy Nokaut
  • skokowy wzrost przychodów w przeliczeniu na pojedynczą wizytę (konwersja, CPC)

3. Rozszerzenie działalności o mobilny kanał dystrybucji

4. Rozwój oferty o nowe innowacyjne i komplementarne serwisy e-commerce

5. Rozszerzenie skali i zasięgu działalności

Harmonogram oferty publicznej:

 

29 listopada 2011 roku publikacja Prospektu emisyjnego
do 6 grudnia 2011 roku, do godz. 8:00 podanie do publicznej wiadomości Przedziału Cenowego
6-8 grudnia 2011 roku, przy czym ostatniego dnia do godz. 15.00 proces budowania Księgi Popytu
6-8 grudnia 2011 roku przyjmowanie zapisów w Transzy Detalicznej
do 9 grudnia 2011 roku, do godz. 9.00 ustalenie i podanie do publicznej wiadomości Ceny Emisyjnej i Ceny Sprzedaży

ustalenie i podanie do publicznej wiadomości ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oraz oferowanych w poszczególnych transzach

9-14 grudnia 2011 roku przyjmowanie zapisów w Transzy Dużych Inwestorów
do 16 grudnia 2011 roku przydział Akcji Oferowanych
PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu