DTZ: Refurbishment & redevelopment czyli jak podnieść wartość centrum handlowego

Postępuje proces starzenia się centrów handlowych. Coraz więcej obiektów nie spełnia współczesnych norm zarówno w wymiarze technicznym, jak i społecznym. DTZ wychodząc naprzeciw potrzebom rynkowym poszerza zakres swoich usług o refurbishment i redevelopment, procesy które umożliwiają podniesienie wartości centrum handlowego i dostosowanie obiektu do aktualnych wymagań rynkowych.

Refurbishment i redevelopment to procesy, które zakładają ingerencję w istniejącą strukturę centrum handlowego. Różnią się jednak skalą tej ingerencji. Refurbishment to renowacja obiektu, która zapewnia zgodność specyfikacji technicznych z aktualnymi standardami w zakresie bezpieczeństwa, instalacji elektrycznych, schodów ruchomych, wind itp. – mówi Grzegorz Dudziak, Strategic Head of Property Management CEE & Retail Redevelopment CEMEA w DTZ. Proces może wymagać zmiany konfiguracji powierzchni i renegocjacji umów z dotychczasowymi najemcami. Często zwiazany jest także z generalnym odświeżeniem obiektu. Celem renowacji jest utrzymanie najemców centrum handlowego oraz utrzymanie pozycji rynkowej obiektu – dodaje Grzegorz Dudziak.

Redevelopment czyli przebudowa jest procesem znacznie szerszym niż renowacja. Celem tego procesu jest zmiana pozycji centrum na rynku poprzez zwiększenie jego zasięgu. Niejednokrotnie proces ten obejmuje generalny remont całego obiektu, niekiedy wraz z dobudową dodatkowej powierzchni. Przebudowa to znacznie poważniejsza inwestycja niż renowacja. Może ona doprowadzić do zakłócenia działalności najemców w centrum, uniemożliwiając im niekiedy prowadzenie działalności podczas robót budowlanych. Sprawą bardzo ważną jest więc przeprowadzenie pogłębionej analizy i odpowiednie zaplanowanie całego procesu i uzgodnienie go własnie z najemcami – wyjaśnia Grzegorz Dudziak.

Głównymi obszarami, które podlegają rewizji podczas procesów renowacji i przebudowy są: architektura i kwestie planistyczne, aranżacje powierzchni, instalacje mechaniczne i elektryczne, inżynieria środowiskowa, zarządzanie kosztami i wycena, zarządzanie projektem, koordynacja najemców i dedykowana strategia marketingowa.

Według szacunków DTZ tylko we Francji i w Niemczech ponad 50% funkcjonujących centrów handlowych (ponad 12 milionów metrów kwadratowych) będzie musiało przejść procesy refurbishment lub redevelopment w najbliższych latach. W Polsce to zjawisko również będzie się nasilało. W związku z rosnącą konkurencją starsze centra handlowe będą musiały zostać zmodernizowane, by zachować lub powiększyć swoje udziały w rynku, a tym samym swoją wartość. Naszym zdaniem centrum handlowe musi przejść przez proces renowacji lub przebudowy po ok.10 – 15 latach funkcjonowania. Nie jest to jednak regułą i zależy od sytuacji, w której znajduje się dane centrum – mówi Grzegorz Dudziak.

Na wzrost znaczenia procesów renowacji i przebudowy centrów handlowych wpływa także zmiana strategii działania dużych sieci handlowych. Zamiast budować sieć sklepów obejmujących swym zasięgiem możliwie jak największy obszar geograficzny, jak to miało miejsce przed gospodarczym kryzysem, sieci handlowe koncentrują się obecnie na centrach handlowych w najlepszych lokalizacjach, a starsze obiekty są często ulokowane w ścisłych centrach miast.

Procesy refurbishment i redevelopment to korzystna alternatywa dla inwestorów: zarówno koszt, jak i ryzyko inwestycyjne mogą okazać się korzystniejsze w przypadku renowacji i przebudowy niż w przypadku budowy nowego centrum handlowego. To także bardzo dobre rozwiązanie dla właścicieli nieruchomości komercyjnych, którzy w krótkim horyzoncie czasowym chcą sprzedać obiekt, ponieważ procesy te umożliwiają podniesienie jego wartości – podsumowuje Grzegorz Dudziak.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu