Wybór Roku – Medal dla Śnieżki-Ukraina

Marka Śnieżka, reprezentowana na Ukrainie przez Śnieżka Ukraina (spółka zależna FFiL Śnieżka SA) po raz szósty zwyciężyła w przeprowadzonym na Ukrainie Międzynarodowym Konkursie „Wybór Roku”. W kategorii „Producent roku w produkcji farb i lakierów”, uzyskała najlepszy wynik wśród konkurencji.

Ceremonia rozdania nagród dla zwycięzców w roku 2011 i koncert na cześć wiodących handlowych marek Ukrainy odbyły się 12 listopada w Narodowym Pałacu Sztuki „Ukraina”.

– Przyznana nagroda jest dla nas zaszczytem i dużym wyróżnieniem – mówi Łukasz Dobrowolski, Dyrektor ds. Marketingu FFiL Śnieżka. Sukces cieszy podwójnie, bo z jednej strony po raz kolejny doceniono jakość naszych produktów i wysokie osiągnięcia, a z drugiej wybrali nas konsumenci, co zawsze ma dla naszej firmy priorytetowe znaczenie – dodaje.

Projekt „Wybór roku” jest realizowany na Ukrainie od 11 lat. Jego główny cel, to ocena i promowanie najlepszych produktów i usług na rynku ukraińskim. Konkurs cieszy się dużym zaufaniem społecznym, co przyczynia się do wyboru przez konsumentów wysokiej jakości produktów i usług.

Wybór producentów w poszczególnych kategoriach odbywa się w sposób przejrzysty i obiektywny, na podstawie ogólnokrajowych – ukraińskich badań preferencji konsumentów, obejmujących cechy jakościowe produktów i usług oraz kompleksową ocenę pozycji produktów na rynku. Podstawą do przyznania nagrody są również opinie ekspertów co do jakości produkcji, oraz uznanie ze strony wiodących firm reklamowych i ocena członków wysokiego Jury i organizatorów konkursu.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu