Polscy przewoźnicy stawiają na zagranicę. Analiza rynku niemieckiego pod kątem budowania strategii rozwoju rynku polskiego

Polska i Niemczy są największymi udziałowcami w rynku transportu kolejowego w Europie: Niemcy 25 proc, Polska 12 proc. Pozycja rodzimych przewoźników wynika m.in. z dogodnego położenia państwa o charakterze tranzytowym, niemieckich z uwagi na rozbudowaną infrastrukturę terminalową i pełnienie roli swego rodzaju wrót transportowych do innych krajów Europy.

Oba rynki także jak barometr, reagują dynamicznie i odzwierciedlają dynamikę wzrostu gospodarczego lub zapowiedzi kryzysu. Według najnowszych analiz oba rynki wykazują tendencje wzrostową, a ich główne kierunki rozwoju prawdopodobnie zmierzać będą ku rozwoju transportu transgranicznego.

Przez granicę polsko-niemiecką rocznie wozi się ok. 8 mln ton ładunków. CTL ma na tym rynku duży udział wynoszący ok. 20 proc. (60 proc. ma PKP Cargo). Największe udziały CTL ma w przewozie grup towarów: kontenery, paliwa, drewno, stal i cement.

Przewozy między krajami to jeden z najważniejszych elementów logistyki kolejowej. Udział przewozów kolejowych w poszczególnych rynkach (Polska, Niemcy) należy rozpatrywać odrębnie gdyż różni się on pod pewnymi względami: Polska jest silnie zdominowana przez przewozy wewnętrzne z powodu np. energetyki opartej na węglu i dominujących dostawach z rodzimych kopalń do elektrowni. Udział importu za pośrednictwem portów i transportu zza wschodniej granicy w tym obszarze rośnie. Niemcy są krajem bardziej otwartym międzynarodowo, a ich wartość eksportu, importu i transportu transgranicznego jest większa.

CTL Logistics, który działa i na terenie Polski jako Grupa CTL i na terenie Niemiec jako CTL GmbH, wpisuje się ze swoją strategią właśnie w trend widoczny na terenie Niemiec.

– Firma rozwija się międzynarodowo, chcemy zwiększać swój udział w transporcie na granicy polsko-niemieckiej korzystając z wiedzy i doświadczeń niemieckich partnerów i współudziałowców tamtego rynku. Przykładem realizacji strategii inwestowania w rozwój rynku trans granicznego są najnowsze kontrakty jakie podpisaliśmy z niemieckimi partnerami oraz te które aktualnie są w fazie ostatnich formalności – zapowiada Mariusz Mik, Członek Zarządu i Dyrektor ds. Oparcyjnych CTL Logistics.

Jednym z takich kontraktów jest wieloletni kontrakt CTL Logistics z firmą Konrad Zippel Intermodal GmbH zakładający wspólną obsługę przewozów z Hamburga i Bremerhaven do terminali w Büna oraz Wustermark w Niemczech (wolumen na poziomie 700 tys. ton rocznie). Drugim jest finalizowany właśnie kontrakt na przewóz sprzętu AGD z łódzkiej fabryki należącej do koncernu BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH do niemieckiego Nauen pod Berlinem, skąd sprzęt ten będzie transportowany do innych krajów Europy.

– Uważamy, że logistyka kolejowa w najbliższych latach będzie wychodziła coraz wyraźniej poza granice kraju. Polska jest krajem tranzytowym a zarazem należy do struktur UE, zatem w naturalny sposób uczestniczy w integracji także rynków logistycznych. Poza tym, jest ważnym ogniwem transeuropejskich korytarzy, zapełniając lukę między Wschodem a Zachodem. To powoduje, że udział naszych przewozów międzynarodowych w ogólnym rynku transportowym jest coraz większy. Wszystkie firmy logistyczne w tym także kolejowe, tworząc dalekosiężne strategie rozwoju biorą to pod uwagę – uważa Michał Bryliński, Dyrektor ds. Sprzedaży i Rozwoju- Europa Zachodnia CTL Logistics.

Rynek transgraniczny

Granica polsko-niemiecka jest w pewnym sensie oddzielnym rynkiem w usługach logistycznych, o który warto zabiegać a nawet wyspecjalizować się w jego obsłudze. Dlatego CTL Logistics inwestuje w niego stając się jednym z głównych polskich i największym prywatnym partnerem dla firm niemieckich. Ruch transgraniczny z Polski na Zachód w 80% odbywa się do lub przez Niemcy. Eksport towarów koleją z Polski przez zachodnią granicę w 2010 r. wyniósł 6 268 000 ton. Również w przypadku transportu z Niemiec na Wschód głównym odbiorcą jest Polska. Import towarów koleją przez zachodnią granicę z Polską w 2010 r. wyniósł 3677 000 ton.

Wybrane tendencje rynkowe

  • Analizy pokazują duży wolumen transportu paliwowego, a jego poziom zmienia się adekwatnie do sytuacji panującej na rynku naftowym.
  • Na rynku przewozów kontenerowych występuje silna tendencja i przewaga importu do Polski. Rynek transportu kontenerowego odrodził się po kryzysie w końcu 2008 roku i rośnie dynamiczniej niż inne segmenty rynku. Transport kontenerów ma duży potencjał i stanowi przyszłość logistyki w wielu gałęziach przemysłu. Oczekuje się, że rynek w Europie nadal będzie rósł, w Polsce spodziewany jest jego wzrost na poziomie dwucyfrowym.
  • Ciekawie zmieniają się także kierunki organizowania transportu drewna. Import z Polski zastąpił eksport. Wzmożone zapotrzebowanie na biomasę w Niemczech napędza pozyskiwanie drewna z Europy Wschodniej .
  • Kolejnym kluczowym obszarem dla rozwoju przewozów transgranicznych jest sektor materiałów budowlanych. Przewiduje się, że w latach 2012-2015 będzie obserwowany stabilny przepływ kruszyw i mieszanek z kopalń we wschodnich Niemczech do zachodniej Polski ze względu na realizowane projekty infrastrukturalne m.in.: S3 i S5. Logistyka kolejowa kamieni charakteryzuje się niskimi marżami, sezonowością i dużymi ilościami – dla CTL Logistics są to doskonałe projekty wyrównujące sezonowość przewozów paliw.
PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu