Przejdź do treści

Podpisanie w Parlamencie Europejskim „Apelu o działanie na rzecz zdrowia wcześniaków”

W dniu 23 listopada 2011 r. w Parlamencie Europejskim w Brukseli z inicjatywy Fundacji Wcześniak oraz EFCNI odbyła się uroczysta prezentacja oraz podpisanie „Apelu o działanie na rzecz zdrowia wcześniaków”, którego pełna treść dostępna jest na stronie internetowej Fundacji Wcześniak (www.wczesniak.pl)

Jest to apel wzywający do podjęcia działań na rzecz zapewnienia dzieciom urodzonym przed 36. tygodniem ciąży w Polsce oraz w krajach Unii Europejskiej najlepszego z możliwych startów w życiu. Apel skierowany jest do polityków w krajach członkowskich Unii Europejskiej oraz członków Parlamentu Europejskiego, lekarzy neonatologów, przedstawicieli sektora prywatnego (producentów szczepionek, leków oraz aparatury medycznej ratującej życie wcześniaków), fundacji i stowarzyszeń rodziców wcześniaków, badaczy oraz środowisk akademickich w celu zjednoczenia działań.

Dr Tomasz Makaruk – prezes zarządu Fundacji Wcześniak, przemawiając w Parlamencie Europejskim zwrócił szczególną uwagę na aspekt konieczności przedłużenia urlopów macierzyńskich dla matek dzieci urodzonych przed 36. tygodniem ciąży. „Urlop macierzyński matki wcześniaka kończy się zazwyczaj, zanim dziecko zostanie wypisane ze szpitala. Fakt ten ma destrukcyjne działanie na relacje matki i nowo narodzonego dziecka oraz na rozwój kariery zawodowej kobiet. Uważam to za niesprawiedliwe i apeluję o zjednoczenie działań prowadzących do zmiany prawodawstwa, tak aby urlopy macierzyńskie matek wcześniaków rozpoczynały się od dnia wypisania dziecka ze szpitala, a nie od dnia urodzenia dziecka” – powiedział w Parlamencie Europejskim dr Tomasz Makaruk, prezes Zarządu Fundacji Wcześniak.

Inicjatywę „Apelu o działanie na rzecz zdrowia wcześniaków” wsparła Poseł Parlamentu Europejskiego Pani Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, która przemawiała na kongresie EFCNI w dniu 22 listopada 2011 r. poprzedzającym ogłoszenie raportu. Pani Poseł uczestniczyła także w uroczystości ogłoszenia raportu oraz podpisała się pod jego treścią.

Jestem szczerze wdzięczna organizatorom oraz EFCNI za zaangażowanie mnie w tematykę wcześniactwa oraz zaproszenie do podpisania „Apelu o działanie na rzecz zdrowia wcześniaków”. Uważam to za bardzo istotny temat, nie tylko z medycznego punktu widzenia, ale także z perspektywy społecznej oraz politycznej. Musimy zdać sobie sprawę, że zdrowie i spełnione życie zaczyna się w momencie narodzin, a nawet w czasie ciąży. Powinniśmy zrobić wszystko co w naszej mocy, aby zapewnić najwyższe standard opieki medycznej zarówno kobietom w ciąży, jak również ich dzieciom – powiedziała Sidonia Elżbieta Jędrzejewska poseł do Parlamentu Europejskiego.

Realizacja celów „Apelu o działanie na rzecz zdrowia wcześniaków” możliwa będzie, jeżeli posłowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Parlamentu Europejskiego zwrócą szczególną uwagę na 10 kluczowych aspektów, które umożliwią realizację powyższego celu:

1. Uznanie, iż opieka okołoporodowa oraz opieka nad wcześniakami są jednymi z najważniejszych priorytetów opieki zdrowotnej.

2. Wdrożenie narodowych strategii minimalizacji ryzyk prowadzących do porodów przedwczesnych.

3. Zagwarantowanie wcześniakom równego poziomu dostępu do najwyższej jakości opieki medycznej.

4. Zapewnienie szkoleń dla pediatrów w zakresie kluczowych aspektów wcześniactwa.

5. Zachęcanie do opieki medycznej nad wcześniakami, w której lekarze na bieżąco współpracują

z rodzicami w szczególności na oddziałach neonatologicznych.

6. Dostarczenie równego i łatwego dostępu do informacji, porady, wsparcia, edukacji oraz szkoleń dla rodziców wcześniaków.

7. Promowanie praw rodziców w zakresie dostępu do właściwego wsparcia psychologicznego

i opieki społecznej.

8. Wdrożenie na szeroką skalę kampanii budującej świadomość konieczności promowania zdrowych zachowań w okresie ciąży, aby przeciwdziałać przedwczesnym porodom.

9. Ustanowienie zharmonizowanych i zunifikowanych we wszystkich krajach Unii Europejskiej procesów gromadzenia danych o rozwoju wcześniaków.

10. Zapewnienie finansowania badań w zakresie zdrowia wcześniaków.

„Zdrowy start w życiu w momencie narodzin kładzie fundament zdrowego życia każdego człowieka. Jakkolwiek każdego roku w krajach Unii Europejskiej rodzi się 500.000 wcześniaków – średnio jedno dziecko na dziesięć. Oznacza to, że nie tylko Europa powiększa się o ogromną liczbę dzieci o znacząco wrażliwszym stanie zdrowia, ale także, że liczba dorosłych osób, które urodziły się przedwcześnie, stale wzrasta” – napisała we wstępie do „Apelu o działanie na rzecz zdrowia wcześniaków” dr Angelika Niebler – posłanka Parlamentu Europejskiego.

Pomimo iż apel skierowany jest do określonych środowisk, KAŻDY Z POLAKÓW może go wesprzeć przez odwiedzenie strony www.ene-mene-mini.eu oraz oddanie swojego głosu poparcia na rzecz dobra wcześniaków. Zajmuje to… 30 sekund, a równocześnie ma wielkie znaczenie, gdyż pozwala pokazać politykom wagę problemu oraz szerokie spektrum poparcia.

Plik raportu można pobrać ze strony www.wczesniak.pl