Przejdź do treści

O wołowinie będzie głośno

Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego wybrało wykonawcę kampanii informacyjno-promocyjnej na rzecz certyfikowanej wołowiny QMP. Najwyżej oceniona została oferta przedstawiona przez konsorcjum Ecorys oraz M&CC.

Kampania zainicjowana przez Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego ubiega się o dofinansowanie ze środków RP i UE w ramach mechanizmu Wspólnej Polityki Rolnej „Wsparcie działań promocyjno-informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych”. Trzyletnia kampania o wartości przeszło 1,6 mln euro netto będzie miała zasięg ogólnopolski. Adresowana jest do klienta detalicznego, ale również i do pośredników (handel, Ho-re-ca) i opiniotwórców. Jej celem jest edukacja na temat walorów mięsa wołowego certyfikowanego w systemie QMP oraz promocja dobrej wołowiny i jej szersze wprowadzanie do codziennego menu polskich rodzin.

Wołowina produkowana w systemie QMP jest krucha, naturalnie miękka. System QMP, poprzez standaryzację procesu produkcji, zapewnia powtarzalność wysokiej jakości i lepszy wskaźnik jakości do ceny.

Kampania obejmie działania w sieciach sprzedaży, w restauracjach, w internecie (w tym social media), a także promocję w prasie i online oraz działania public relations. Start programu przewidziany jest, po uzyskaniu dofinansowania UE, we wrześniu 2012.