System Asseco Business Solutions pomaga zarządzać grupą ponad 8 tysięcy pracowników McDonald’s Polska

Asseco Business Solutions S.A. zakończyło etap startu produkcyjnego najnowszej wersji systemu Asseco HR wspomagającego zarządzanie personelem w firmie McDonald’s w Polsce. Dzięki temu firma zyskała nowoczesne narzędzie wspomagające kluczowe procesy w obszarze kadr oraz płac.

„W centrali McDonald’s Polska oraz w restauracjach, którym sami zarządzamy pracuje obecnie ponad 8 tysięcy osób. Aby usprawnić zarządzanie tak liczną grupą pracowników musieliśmy zmodernizować użytkowany przez nas system klasy HRM. Dzięki wprowadzonym zmianom jesteśmy w stanie lepiej zarządzać personelem” – mówi Hanna Babraj, Kierownik w Dziale Księgowości ds. Płac w McDonald’s Polska.

Nowa wersja rozwiązania Asseco HR została wyposażona w moduł wspomagający planowanie grafików pracownikom restauracji, korzystający z deklarowanej przez nich dyspozycyjności i wyposażony w kontrolę zgodności zaplanowanego czasu pracy z zapisami kodeksu pracy. System umożliwił też automatyczny import do systemu faktycznie przepracowanych godzin, zarejestrowanych w restauracyjnym systemie RCP. W nowej wersji został bardzo rozbudowany mechanizm zamykania miesiąca. Dane na podstawie których naliczane są wynagrodzenia, kontrolowane są pod względem poprawności jeszcze przed procesem naliczania, a wyniki tych kontroli zapisywane są na trwałe w bazie.

Nowa wersja programu pracuje na wydajnej platformie bazodanowej. Dzięki temu możliwa stała się jednoczesna praca wszystkich użytkowników na jednej bazie danych. Wyeliminowało to kłopotliwe replikowanie danych między bazami restauracyjnymi a bazą centralną oraz wydatnie uprościło administrację aplikacją. Dodatkowo zaimplementowany został profesjonalny system zarządzania zmianą, co uporządkuje proces aktualizacji oprogramowania i realizacji specyficznych potrzeb firmy w przyszłości.

Firma McDonald’s Polska użytkuje system dostarczony przez Asseco Business Solutions (dawniej Softlab Sp. z o.o.) od 1995 roku. Wspomaga on zarządzanie zasobami ludzkimi w takich obszarach jak m.in. obsługa zatrudniania i rozliczania pracowników, planowanie, kontrolowanie i rozliczanie czasu pracy, ewidencja urlopów i zwolnień lekarskich, naliczanie list wypłat czy rozliczanie wynagrodzeń.

System Asseco HR jest zaawansowanym technologicznie narzędziem, które kompleksowo wspomaga wszystkie najważniejsze obszary relacji pracodawca – zatrudniony. Aplikacja pozwala na wydajne zarządzanie kadrami, naliczanie płac oraz generowanie deklaracji, list i raportów kadrowo-płacowych. Program jest dostosowywany do obowiązującego prawa, a jednocześnie posiada całą gamę narzędzi konfiguracyjnych oraz parametrów pozwalających dopasować funkcjonalności do indywidualnych potrzeb firmy Klienta.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu