Przejdź do treści

Pracownicy polskich Top Employers rzadziej chorują

Jeśli chodzi o przeciętną długość absencji chorobowej, polscy Top Employers radzą sobie znacznie lepiej niż przeciętna polska firma. Co więcej, poziom rotacji pracowników jest u nich zdecydowanie niższy niż średnia krajowa. Takie wnioski można wyciągnąć na podstawie raportu najlepszych europejskich praktyk HR, opublikowanego we wrześniu 2011 przez Instytut CRF.

Instytut CRF co roku bada politykę personalną ok. pięciuset firm europejskich, które zostały zaliczone do grona Top Employers. Otrzymanie takiego certyfikatu oznacza, że dana organizacja spełnia najwyższe standardy w dziedzinie polityki personalnej, jak również świadczeń podstawowych i dodatkowych, szkoleń i możliwości rozwoju, rozwoju kariery zawodowej oraz kultury organizacyjnej firmy. Instytut CRF publikuje wyniki swojego badania w formie raportu najlepszych europejskich praktyk HR.

Do kryteriów oceny organizacji należą m.in. długość absencji chorobowej, jak również podejmowane przez przedsiębiorstwa działania, mające na celu jej ograniczenie. Z tegorocznej edycji raportu wynika, że polscy Top Employers – w sumie 20 firm – muszą mierzyć się z tym problemem dużo rzadziej niż inne polskie firmy. Średnia długość absencji pracownika wyniosła w Polsce w 2009 roku 12,65 dnia, podczas gdy w tym samym okresie u Top Employers – zaledwie 6,3.

Absencja chorobowa wyniosła w Polsce w 2009 5,5%, co było wzrostem o 0,5% od roku 2007. Za główną przyczynę tego wzrostu uważa się kryzys ekonomiczny. Co roku rosną również koszty absencji chorobowej. W 2009 roku wyniosły one średnio 8143 złote na etat.

Te negatywne zjawiska nie dotykają polskich Top Employers. Średnia długość absencji chorobowej wzrosła u nich przez ostatnie trzy lata o niecały dzień i wynosiła w 2009 roku 6,31 dnia. W tym samym roku przeciętna polska firma notowała 12,65 dnia nieobecności pracownika. Zdaniem Instytutu CRF ta różnica jest spowodowana w dużej mierze przez programy wsparcia, oferowane przez Top Employers swoim pracownikom. Aż 85% organizacji zatrudnia własnego lekarza, a 80% oferuje pracownikom programy radzenia sobie ze stresem. 30% Top Employers idzie krok dalej, tworząc programy radzenia sobie z wypaleniem zawodowym.

Magdalena Kusik, dyrektor projektu Top Employers Polska, wyjaśnia: „Polscy Top Employers nie oszczędzają na programach wspierania pracowników nawet w czasach kryzysu. Niepewność zwiększa stres i oddziałuje na motywację pracowników, co sprawia, że tym bardziej potrzebują oni wsparcia”.

Polscy Top Employers mają lepsze wyniki niż przeciętna polska firma również na obszarze rotacji personelu. Poziom rotacji wyniósł w 2009 roku w Polsce średnio 20,4%, uwzględniając zarówno dobrowolną zmianę miejsca pracy (wypowiedzenie złożone przez pracownika lub rozwiązanie umowy za porozumieniem stron), jak i zmianę niedobrowoloną (wypowiedzenie złożone przez pracodawcę, bankructwo, przejście na emeryturę). W tym samym roku odsetek rotacji pracowniczej u Top Employers Polska był niższy prawie o połowę i wynosił 10,62%.

Badanie Instytutu CRF pozwala wskazać najlepsze praktyki ograniczające dobrowolną zmianę miejsca pracy. Firmy, w których system komunikacji wewnętrznej jest ustrukturyzowany, a pracownicy otrzymują opinię zwrotną, cieszą się znacznie mniejszą rotacją. Ważnym czynnikiem jest również uznanie okazywane pracownikom. Im silniej czują oni, że są doceniani, tym mocniejsze jest ich przywiązanie do firmy.

Badanie wykazuje, że niedobór personelu jest mniej odczuwany przez firmy, które inwestują w długotrwałe relacje pracownicze. „Zaangażowanie stało się jednym z priorytetów HR dla Top Employers, podobnie jak zarządzanie talentem i rozwój przywództwa. Angażowanie pracowników po raz pierwszy znalazło się na czele listy, wyprzedzając przyciąganie nowych pracowników. Utrzymanie talentów jest bardzo istotne dla organizacji, a budowanie długotrwałych relacji stało się ich strategią”, podsumowuje Magdalena Kusik.