Przejdź do treści

Nowe hasło Value Media: Digitally Driven Experience

Value Media, dom mediowy specjalizujący się w budowaniu strategii komunikacyjnych opartych na nowoczesnych technologiach, wyznacza sobie kierunek rozwoju. Nowe hasło firmy brzmi „Digitally Driven Experience” i – zgodnie z jego przesłaniem – łączy siłę Internetu z mediami tradycyjnymi.

Dynamicznie zmieniająca się sytuacja na rynku, rozwój nowoczesnych technologii oraz zwiększenie liczby kanałów komunikacji wpływają na zmiany w zachowaniach konsumenckich. Naprzeciw nowym trendom wychodzi Value Media, obecne na polskim rynku od 2005 roku, które w realizowanych kampaniach wykorzystuje tradycyjne środki komunikacji – sprawdzające się w interaktywnym środowisku oraz nowe kanały komunikacji z klientem.

– Obserwujemy zmiany zachowań konsumentów oraz tendencji na rynku, dlatego dbamy o stały rozwój oferowanych usług poprzez indywidualne podejście oraz niestandardowe rozwiązania – wyjaśnia Bartłomiej Kamiński, Managing Director z Value Media. – Chcemy, aby nasz nowy claim –„Digitally Driven Experience” – oddawał charakter firmy, która na tradycyjną reklamę patrzy przez pryzmat nowych technologii. Aby być stale na bieżąco z oczekiwaniami konsumentów oraz dbając o nieustanny rozwój firmy i oferowanych usług, regularnie uczestniczymy w krajowych i zagranicznych wydarzeniach branżowych, obserwujemy zmieniające się tendencje na rynku oraz bazujemy na wieloletnim doświadczeniu w pracy z klientem. Wszystko to zapewnia nam indywidualne podejście do biznesu oraz możliwość kreowania niestandardowych rozwiązań – wyjaśnia Bartłomiej Kamiński.

W szybko zmieniającym się świecie reklamy, Value Media stara się w każdą kampanię wnosić nową jakość do komunikacji. Firma postanowiła wykorzystać zjawisko powszechnej digitalizacji i zmienić podejście do sposobu komunikowania się z klientem. Efekty tych zmian widoczne są na nowej stronie internetowej www.valuemedia.pl, a już wkrótce będzie można je dostrzec miedzy innymi w najbliższej komunikacji Neckermann’a.