Przejdź do treści

„Energia dla Firm” przez rok zdobyła 20 tys. klientów

W cztery lata od uwolnienia rynku energii elektrycznej dla firm niewielu przedsiębiorców zdecydowało się na zmianę swojego dostawcy. Tymczasem tylko przez rok, spółka „Energia dla Firm” podpisała ponad 20 tys. umów sprzedaży energii elektrycznej, przejmując blisko 70 proc. spośród tych, którzy zdecydowali się na zmianę dostawcy.

Od momentu uwolnienia w 2007 roku rynku energetycznego w Polsce, 12897 firm i 1798 gospodarstw domowych zmieniło dostawcę energii. Jest to wciąż bardzo niewielka liczba w porównaniu z krajami Europy Zachodniej, ale jak zaznaczają specjaliści, największe zmiany wciąż jeszcze przed nami. Ponad połowa klientów zmieniających sprzedawcę energii w 2011 roku nie podjęła współpracy z tradycyjnymi koncernami energetycznymi, ale z nowym, niezależnym sprzedawcą prądu – Energia dla Firm. Od momentu rozpoczęcia działalności w lipcu 2010 roku, spółka podpisała umowy sprzedaży energii elektrycznej z ponad 20 tysiącami klientów biznesowych i indywidualnych. Tym samym firma przejęła blisko 70 proc. spośród tych, którzy zdecydowali się na zmianę dostawcy.

Jak wynika z raportu TNS OBOP z października 2010 roku, co piąta polska firma była niezadowolona z obecnego sprzedawcy energii elektrycznej, jednocześnie co ósma stwierdziła, że nie wie jak go zmienić. Jak zaznaczyli ankietowani, zmiana dostawcy w większości podyktowana była chęcią obniżenia kosztów firmy, trudną i niezrozumiałą procedurą rozliczeń, jak również słabym kontaktem z dostawcą. Dla 86 proc. właścicieli firm, którzy podjęli decyzję o zmianie dostawcy energii, najważniejszą przesłanka ku temu okazała się cena.

„Jesteśmy niezależni od wytwórców energii, co pozwala nam wybrać oraz zaproponować firmom najkorzystniejsze warunki jej zakupu. Na bieżąco monitorujemy rynek energetyczny i negocjujemy z wieloma wytwórcami. W zależności od indywidualnych potrzeb każdego klienta dajemy gwarancję najniższej lub stałej ceny za energię elektryczną w trakcie trwania umowy – mówi Paweł Owczarski, prezes zarządu spółki Energia dla Firm, która od roku szturmem przejmuje kolejnych klientów. Nasza firma kieruje się przede wszystkim zasadą maksymalnej efektywności w działaniu, aby być w stanie zaoferować swoim klientom wymierne oszczędności. Dostarczana przez nas energia pochodzi bezpośrednio z elektrowni, co eliminuje z procesu sprzedaży pośredników i umożliwia dalszą redukcję cen – dodał Paweł Owczarski.