Przedsiębiorcy o planach nowego rządu – niedosyt reform

Środowisko przedsiębiorców, pozytywnie oceniając propozycje reform, przedstawione w exposé premiera Donalda Tuska, oczekuje od rządu zdecydowanych działań zmierzających do zasadniczej deregulacji gospodarki. Apeluje także o głęboką reformę administracji.

„Jakkolwiek exposé premiera Donalda Tuska, szczególnie w części dotyczącej  zmian w systemie podatkowym oraz ograniczania przywilejów emerytalnych, oceniamy pozytywnie, środowisko przedsiębiorców odczuwa niedosyt reform. Chcielibyśmy m.in. aby podniesienie wieku emerytalnego nastąpiło szybciej, niż planuje rząd ” – mówi Andrzej Arendarski, Prezes Krajowej Izby Gospodarczej.

Krajowa Izba Gospodarcza oczekuje także znacznego przyśpieszenia działań w kierunku większej deregulacji polskiej gospodarki. „Przedsiębiorcy w swojej działalności zbyt często muszą zmagać się z niepotrzebnymi, czasem wręcz absurdalnymi przepisami. Liczyliśmy, że premier zadeklaruje objęcie procesu deregulacji swoim osobistym nadzorem” – dodaje Prezes KIG.

Zdaniem Krajowej Izby Gospodarczej, w Polsce konieczna jest głęboka reforma administracji. Biznes oczekuje nie tylko ograniczania rosnącej liczby urzędników, ale także przyspieszenia procesu powstawania e-administracji. „Oczekiwaliśmy w exposé zapowiedzi upraszczania i ograniczania administracji, w tym m.in. reformy powiatów, których utrzymywanie niepotrzebnie obciąża budżet państwa. Chociaż zabrakło tej kwestii w wystąpieniu premiera Tuska, mam nadzieję, że rząd weźmie pod uwagę ten postulat” – komentuje Andrzej Arendarski.