Przejdź do treści

IZNS Iława i właściciel ZPM Henryk Kania podpisali umowę inwestycyjną

Notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych Grupa IZNS Iława podpisała umowę inwestycyjną z Henrykiem Kanią, właścicielem jednych z największych i najnowocześniejszych zakładów mięsnych w Polsce.

Na mocy umowy IZNS Iława nabędzie kontrolny pakiet akcji Zakładów Przemysłu Mięsnego Henryk Kania S.A. z siedzibą w Pszczynie. Akcje zostaną nabyte ze środków pozyskanych z emisji papierów wartościowych IZNS Iława. Akcjonariusze iławskiej spółki 6 grudnia 2011 roku mają zdecydować o emisji warrantów subskrypcyjnych serii A oraz warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego spółki, w drodze emisji przez spółkę akcji serii D, warranty subskrypcyjne serii A zostaną zaoferowane do objęcia jedynemu akcjonariuszowi spółki ZPM Henryk Kania S.A.

Podpisana umowa jest zwieńczeniem zmian jakie nastąpiły w ostatnim czasie w Spółce. W ramach restrukturyzacji Grupa IZNS Iława pozyska bardzo perspektywiczne i wartościowe aktywo.

„Jesteśmy bardzo zadowoleni, że udało się nam podpisać tą umowę. Jestem przekonany, że w obecnej sytuacji naszej Grupy jest to najbardziej optymalny sposób na budowę wartości dla wszystkich akcjonariuszy Iławy.” – mówi Paweł Sobków, prezes IZNS Iława.

Zakłady Przetwórstwa Mięsnego Henryk Kania S.A. są jednym z wiodących producentów wyrobów wędliniarskich w Polsce. W zeszłym roku spółka wypracowała 349,8 mln zł przychodów ze sprzedaży i wynik na poziomie EBITDA w wysokości 15,4 mln zł.

Zakłady Przetwórstwa Mięsnego Henryk Kania posiadają w Pszczynie jeden z najnowocześniejszych zakładów przetwórstwa mięsnego. Spółka dostarcza swoje wyroby do największych sieci spożywczych w kraju oraz stale rozbudowuje sieć własnych sklepów firmowych.