Przejdź do treści

Energetyczni złodzieje w twoim domu

Telewizor i komputer włączone niemal bez przerwy, zapalone światło w pustych pomieszczeniach oraz nieodłączone od prądu ładowarki. Konsekwencją są wysokie rachunki za prąd, a także wysoka emisja zanieczyszczeń do atmosfery. Mimo to aż 32% z nas nie podejmuje żadnych działań w celu ograniczenia zużycia energii, wynika z raportu TNS OBOP przygotowanego na zlecenie Forum FREE.

Jak podkreślają eksperci Forum FREE, codzienne małe czynności wpływają na zwiększenie efektywności energetycznej naszego domu oraz bardziej ekonomiczne zarządzanie rachunkami za prąd. Jednak badania pokazują, że blisko jedna trzecia z nas nie podjęła w ciągu ostatnich lat żadnych działań mających na celu ograniczenia zużycia energii we własnym gospodarstwie domowym.

Eksperci Forum FREE radzą, jakie nawyki należy wdrażać, aby skutecznie podnosić efektywność energetyczną w naszych domach. Przede wszystkim trzeba pamiętać, by wyłączyć z kontaktu takie urządzenia, jak ładowarki do telefonów czy laptopów. Choć nieużywane, podłączone do kontaktu wciąż pobierają energię. Ważne jest także całkowite wyłączanie telewizora i konsol do gier, ponieważ pozostawione w trybie czuwania nadal zużywają prąd. Zawsze należy gasić światło, gdy wychodzimy z pokoju oraz korzystać z niego zgodnie z naszymi potrzebami np. gdy czytamy w fotelu, możemy używać punktowego oświetlenia zamiast włączać światło w całym pomieszczeniu.

„Te drobne codzienne praktyki, nie kosztują nas wiele wysiłku, ale wdrożone na dużą skalę pozwoliłyby zaoszczędzić wiele energii, a tym samym przyczyniłyby się do istotnego zmniejszenia poziomu emisji CO2 do atmosfery i ochrony środowiska naturalnego” – mówi ekspert Forum FREE dr Andrzej Hałasiewicz.

Istotna jest także wymiana żarówek na energooszczędne oraz zastąpienie starych, energochłonnych urządzeń AGD nowszymi. Jak pokazują badania aż 35% Polaków zmieniło w ostatnich latach oświetlenie na energooszczędne, a 21% wymieniło sprzęt AGD na nowy. „Stopniowe wdrażanie tych zmian przyniesie szereg korzyści zarówno ekonomicznych, jak i ekologicznych, a zainwestowane środki bez wątpienia w krótkim czasie się zwrócą” – komentuje dr Arkadiusz Węglarz, ekspert FREE.

Kolejnym krokiem w kierunku zwiększenia efektywności energetycznej domu jest ograniczenie strat ciepła w budynku np. poprzez jego termomodernizację. Polega ona m.in. na ociepleniu ścian zewnętrznych, wymianie nieszczelnych okien oraz modernizacji systemów grzewczych i wentylacyjnych. „Odpowiednia izolacja oraz duża szczelność budynku połączona z wentylacją z odzyskiem ciepła pomaga zmniejszyć zapotrzebowanie domu na ciepło nawet o 50%” – mówi ekspert Forum FREE Arkadiusz Węglarz.

Ważne jest także dopasowanie temperatury pomieszczeń do sposobu ich użytkowania, np. utrzymywanie w sypialni nieco niższej temperatury niż w pokoju dziennym, zmniejszenie temperatury w pomieszczeniach rzadko używanych czy podczas nieobecności w domu. „Obniżenie temperatury o jeden stopień w przeliczeniu na jedno gospodarstwo domowe pozwoli nam obniżyć rachunek za energię średnio o 5-7%” – dodaje dr Węglarz.

Efektywność energetyczną znacząco podniesie również zastosowanie nowoczesnych, bezpiecznych i przyjaznych środowisku rozwiązań energetycznych, takich jak gazowe pompy ciepła, systemy mikrokogeneracji czy też solarne systemy hybrydowe współdziałające z LPG. Polacy dostrzegają korzyści płynące z ich wdrażania. Połowa z nich uważa, że zastosowanie niskoemisyjnych rozwiązań przynosi wymierne korzyści dla ochrony środowiska naturalnego. Natomiast zdaniem 41% z nas pozwoli to zmniejszyć wydatki na energię oraz ograniczy zanieczyszczenie powietrza (36%). Co więcej aż 70% Polaków jest skłonnych wykorzystywać w swoim domu tego typu rozwiązania, gdyby były one dofinansowane. Dlatego warto szukać informacji nt. możliwości uzyskania dotacji na inwestycje realizowane w gospodarstwach indywidualnych.