Atmedia awansuje szefów sprzedaży i zatrudnia dyrektora działu internetowego

Atmedia wprowadza nowy podział kompetencji managerów zarządzających sprzedażą – Marty Wiercińskiej i Małgorzaty Szelenbaum. Do spółki dołącza Sylwia Chada, która pokieruje rosnącym zespołem reklamy online.

Marta Wiercińska, dotąd deputy sales director, awansowała na stanowisko commercial directora w Atmedia, największym polskim biurze reklamy mediów tematycznych. Będzie zarządzała pracą zespołów odpowiedzialnych za sprzedaż kampanii telewizyjnych oraz internetowych. W nowej roli ma także koordynować negocjacje z domami mediowymi i reklamodawcami.

Awans Marty Wiercińskiej wiąże się m.in. z wyodrębnieniem zespołu odpowiedzialnego za sprzedaż specjalną w strukturach Atmedia. Za jego rozwój odpowiada Małgorzata Szelenbaum, czyli niezmiennie – sales director spółki. W ramach nowego podziału kompetencji Małgorzata Szelenbaum będzie teraz zarządzać sprzedażą sponsoringów, akcji specjalnych, a także kampanii crossmediowych łączących ofertę internetu i telewizji. Zarówno Małgorzata Szelenbaum, jak i Marta Wiercińska, raportują do Marii Wajdy, dyrektor zarządzającej Atmedia w Polsce.

Wzrost znaczenia reklamy online i rozbudowa zespołu internetowego spółki, wiążą się także z utworzeniem nowego stanowiska w strukturze Atmedia – online sales directora. Obejmuje je Sylwia Chada, wieloletni manager z rynku reklamowego. Sylwia Chada pokieruje 8-osobowym działem obsługującym już blisko 30 serwisów internetowych. Do Atmedia przechodzi z Polskapresse, gdzie sprawowała funkcję dyrektora ds. sprzedaży w pionie internet. Wcześniej była związana m.in. z Grupą Bauer (jako dyrektor ds. oferty multimedialnej), a także z Metro Group Advertising (dyrektor mediów) oraz domami mediowymi PanMedia Western, Starcom i Optimum Media OMD. Sylwia Chada będzie teraz raportować do Marty Wiercińskiej, która przez ostatnich kilka miesięcy była p.o. dyrektorem działu internetowego w Atmedia.

– Nowy podział kompetencji w obszarze zarządzania sprzedażą i utworzenie stanowiska online sales directora wiążą się ze wzrostem biznesu i strategiczną rolą nowych mediów w rozwoju oferty spółki. W nowej strukturze chcemy też lepiej wykorzystać rosnące możliwości komercjalizowania programów na różnych platformach dystrybucji – mówi Maria Wajda.

Przypomnijmy, że Atmedia obsługuje obecnie 60 stacji telewizyjnych, tylko w tym roku do oferty spółki dołączyło 10 kanałów.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu