Przejdź do treści

250 pracowników FagorMastercook nauczy się, jak usprawniać procesy produkcyjne

We wrocławskiej firmie FagorMastercook ruszył projekt szkoleniowy Lean Game. Cykl warsztatów, prowadzonych przez certyfikowanych trenerów, ma na celu zapoznanie pracowników z filozofią i metodologią Lean Manufacturing, a także korzyściami jakie niesie ze sobą wdrożenie tego systemu.

W projekcie szkoleniowym Lean Game udział biorą pracownicy obszarów produkcyjnych, inżynierii, zakupów i magazynu wyrobów gotowych – menedżerowie, kierownicy, technicy i brygadziści. Łącznie w warsztatach weźmie udział ok. 250 osób. W trakcie 8-godzinnych warsztatów symulacyjnych, pracownicy zebrani w 10-osobowe grupy, wcielają się w role organizatorów oraz uczestników procesu produkcyjnego m.in. montera, magazyniera czy klienta. Ich zadaniem jest wytwarzanie produktów i decydowanie o wprowadzeniu zmian, które mogłyby usprawnić proces produkcji np. poprzez ograniczenie nadprodukcji.

Lean Game to projekt edukacyjny, który umożliwia naszym pracownikom zdobycie szerokiej wiedzy nt. „odchudzonego wytwarzania”. Przeszkolone osoby będą następnie uczestniczyć w procesie wdrażania poszczególnych narzędzi Lean Manufacturing. Jako pierwszy, już w drugiej połowie listopada, uruchomiony zostanie projekt VSM – Mapowania Strumienia Wartości, którego celem jest zgromadzenie danych na temat rzeczywistego przepływu elementów fizycznych i informacji w procesach. Utworzona mapa przepływu wartości pozwoli na podjęcie decyzji o wdrożeniach poszczególnych narzędzi Lean. Projekt początkowo obejmie fabrykę kuchni, natomiast w przyszłym roku będzie wdrożony w kolejnych fabrykach – mówi Elżbieta Ulatowska-Waszkiewicz, Dyrektor HR w FagorMastercook.

Stosowana na warsztatach forma symulacji pozwala łatwiej i szybciej zrozumieć zasady funkcjonowania systemu, a także poznać w praktyce jego narzędzia i dostrzec liczne korzyści. Lean Manufacturing to system zarządzania produkcją, pozwalający wyeliminować wszelkie możliwe straty, a tym samym zredukować koszty, poprawić jakość i wydajność produkcji w danej firmie.