Nowe możliwości dla polskich firm z sektora medycznego w Japonii

Polskie firmy z sektora medycznego i opieki zdrowotnej mają szansę na udział w misjach biznesowych w Japonii organizowanych w ramach programu EU Gateway to Japan and Korea, który koordynuje firma doradcza Deloitte. W ramach misji dofinansowanych z budżetu programu, wybrane podmioty będą mogły zaprezentować swoją ofertę firmom japońskim zainteresowanym współpracą z Europą. Podejmowana już po raz czwarty inicjatywa, finansowana i zarządzana przez Unię Europejską, ma pomóc przedsiębiorcom z krajów członkowskich rozwijać kontakty na rynkach azjatyckich.

W misji biznesowej mogą wziąć udział firmy, których kapitał całkowicie lub w większości (powyżej 50%) pochodzi z krajów UE. Dodatkowo niezbędne jest doświadczenie we współpracy biznesowej z zagranicznymi podmiotami oraz wykazanie się potencjałem wystarczającym do ewentualnego wejścia na rynek japoński.

Zaproszenia skierowane są do podmiotów działających w różnych sektorach branżowych. Spośród podmiotów działających w branży medycznej i opieki zdrowotnej do udziału w misjach zaproszone są firmy dostarczające sprzęt oraz technologie związane z leczeniem i rehabilitacją, sprzęt medyczny wykorzystywany w trakcie diagnostyki i leczenia chorób oraz oferujące rozwiązania do prowadzenia opieki medycznej na odległość.

Proces aplikacyjny do programu EU Gateway składa się z dwóch etapów. W etapie pierwszym firmy wyrażają zainteresowanie uczestnictwem w programie wypełniając formularz rejestracyjny. Na jego podstawie koordynator programu weryfikuje kwalifikowalność kandydata do udziału w programie. Pozytywny wynik weryfikacji powoduje przejście do drugiego etapu procesu polegającego na wypełnieniu formularza aplikacyjnego.

Termin składania aplikacji dla przedstawicieli z sektora medycznego mija 25 listopada 2011 r. Misje dla przedstawicieli branży odbędą się w dniach 21-25 maja 2012 r.

Firma doradcza Deloitte, w ramach realizacji programu EU Gateway, jest odpowiedzialna za rekrutację firm do programu, wraz z Komisją Europejską bierze udział w procesie selekcji podmiotów zainteresowanych uczestnictwem w misjach biznesowych w Japonii lub Korei Południowej, jak również zapewnia wsparcie na etapie przygotowań do misji dla wybranych przedsiębiorstw europejskich.

Zarówno aplikacja do programu EU Gateway jak i bieżące wsparcie koordynatora programu są bezpłatne. Dodatkowo, wybrane do udziału w programie przedsiębiorstwa europejskie będą mogły zapoznać się z warunkami działania na rynku japońskim i południowokoreańskim, dzięki pomocy doświadczonych doradców oraz udostępnieniu sektorowych badań rynku. Zakwalifikowane firmy otrzymają również wsparcie finansowe w czasie przygotowań i uczestnictwa w misji biznesowej.

Formularz aplikacyjny na misje biznesowe oraz dodatkowe informacje, w tym harmonogram rekrutacyjny dla pozostałych misji i sektorów znajdują się na www.eu-gateway.eu.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu