EUROIMPLANT S.A. Liderem Przedsiębiorczości 2011 Roku

Decyzją Kapituły konkursu „Lider przedsiębiorczości”,  spółce Euroimplant S.A. przyznano tytuł Lidera Przedsiębiorczości Roku 2011. Konkurs organizowany jest corocznie przez Fundację Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie w ramach promocji małej i średniej przedsiębiorczości.

Tytuł „Lider Przedsiębiorczości Roku 2011” nadawany  w ramach konkursu promuje szczególnie aktywne, innowacyjne, konkurencyjne i dynamiczne firmy handlowe, produkcyjne i usługowe. Konkurs stanowi corocznie integralną część Ogólnopolskiego Forum Gospodarczego, najbardziej reprezentatywnego zgromadzenia przedsiębiorców, organizacji okołobiznesowych, przedstawicieli władz państwowych, regionalnych i lokalnych.

– „Jest nam niezwykle miło, że Kapituła konkursu doceniła nasze dotychczasowe działania, realizowane aktualnie projekty i linię rozwoju. Ocenie podlegało wiele aspektów działalności Spółki, stopień konkurencyjności oraz rozwoju technologii, umiejętność wykorzystywania dofinansowań dla małych przedsiębiorstw, jak również kompetencje naszej kadry pracowniczej. W ramach konkursu mogliśmy przedstawić Spółkę całościowo, a wyróżnienie Fundacji w postaci przyznanego tytułu traktujemy jako dowód uznania.” – mówi Andrzej Kisieliński, Prezes Zarządu Euroimplant S.A.

Tegoroczne XVII Ogólnopolskie Forum Gospodarcze, odbyło się w dniu 18 listopada 2011 r. w Warszawie, w Pałacu Chodkiewiczów – ZRP, w Warszawie. Uroczystego wręczenia wyróżnienia dokonał Olgierd Dziekoński, Minister w Kancelarii Prezydenta RP.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu