Manolis Dardoufas z Komitetu Regionów gościem Caritas Polska

Manolis Dardoufas z sekretariatu Komisji Obywatelstwa, Sprawowania Rządów, Spraw Instytucjonalnych i Zewnętrznych (CIVEX) w Komitecie Regionów był gościem specjalnym spotkania Zespołu Ekspertów Monitorujących Postępy Polityki Integracyjnej, jakie odbyło się 16 listopada w Caritas Polska. Manolis przedstawił role regionów i samorządów lokalnych w kształtowaniu polityki integracyjnej.

Manolis Dardoufas pracuje w sekretariacie Komisji Obywatelstwa, Sprawowania Rządów, Spraw Instytucjonalnych i Zewnętrznych (CIVEX) w Komitecie Regionów od 2007 roku. W swojej pracy jest odpowiedzialny za kwestie imigracji i integracji, sprawy wewnętrzne (bezpieczeństwo i zwalczanie radykalizacji postaw), jak również kwestie konstytucyjne. Komitet Regionów jest ciałem doradczym UE reprezentującym władze lokalne i regionalne w procesach podejmowania decyzji i legislacyjnym w UE.

W swojej prezentacji Manolis Dardoufas przedstawił jaką rolę Komitet Regionów, będący ciałem doradczym Wspólnot reprezentującym głos regionów, miast i gmin, odgrywa w opiniowaniu i kształtowaniu aktów prawnych obowiązujących w Unii Europejskiej. Integracja imigrantów odbywa się na poziomie lokalnym, więc wpływanie na ramy polityki UE oraz jej narzędzia, zwłaszcza takie jak Europejski Fundusz na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich jest szczególnie istotne dla tych aktorów. Komitet Regionów służy przenoszeniu doświadczeń z poziomu samorządów lokalnych i regionalnych na poziom całej Unii Europejskiej.

Po wystąpieniu Manolisa Dardoufasa odbyła się bardzo żywa dyskusja, w trakcie której padały komentarze przede wszystkim dotyczące opublikowanego w tym tygodniu projektu opinii Komitetu Regionów na temat „Nowego Europejskiego Programu na Rzecz Integracji”. Uczestnicy seminarium zastanawiali się również, jak można efektywnie wykorzystać w przyszłości Komitet Regionów do lobbowania na rzecz wprowadzania lepszych rozwiązań w ramach wspólnej polityki integracji.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu