Uroczysta Gala IX konkursu „Człowiek bez barier 2011”

16 listopada, podczas uroczystej Gali konkursu „Człowiek bez barier 2011” w Galerii Porczyńskich (Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II) w Warszawie, wyłoniono zwycięzcę oraz pozostałych czterech finalistów. Do ogólnopolskiego konkursu zgłaszane są kandydatury osób z niepełnosprawnością, których społeczna aktywność, zaangażowanie i postawa są przykładem dla innych i motywacją do przełamywania barier w życiu codziennym. Zwycięzcą IX konkursu została Beata Wachowiak-Zwara. Laureatami wyróżnień w konkursie zostali: Justyna Kędzia, Hanna Pasterny, Krzysztof Chęciak i Wojciech Urban. Nagrodę Publiczności, w pierwszym w historii konkursu głosowaniu internetowym otrzymała Anna Wąsik zdobywając 26 008 głosów. Honorowy patronat nad tegorocznym konkursem objęła Małżonka Prezydenta RP Pani Anna Komorowska, a patronat merytoryczny – Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Irena Lipowicz.

Inicjatorem i organizatorem konkursu „Człowiek bez barier” od 2003 roku jest Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji. Konkurs ma na celu prezentację sylwetek wyjątkowych osób z niepełnosprawnością, które niezależnie od miejsca zamieszkania, statusu, poziomu wykształcenia – łączy jedno – postawa życiowa i zaangażowanie na rzecz innych. „Człowiek bez barier” to symbol codziennego pokonywania trudności, jest przykładem zachowań i inspiracją do działania dla wszystkich, zarówno osób sprawnych, jak i tych, których los doświadczył.

W tym roku po raz pierwszy w historii konkursu przyznano Nagrodę Publiczności, niezależną od decyzji jury. Spośród 15 półfinalistów wyłonionych przez jury konkursu, internauci wybrali oddając swoje głosy na stronie www.niepelnosprawni.pl – p. Annę Wąsik z Warszawy, która uzyskała rekordową liczbę głosów poparcia.

„Człowiek bez barier jest konkursem dla osób z niepełnosprawnością, a jednocześnie konkursem dla nas wszystkich, którzy – niezależnie od sprawności fizycznej i umiejętności – niejednokrotnie nie znajdujemy siły by walczyć i nie poddawać się. 8 lat temu zdecydowaliśmy się zorganizować go po raz pierwszy, aby dać przykład i wskazać, że życie każdego z nas stwarza trudności i problemy, które mogą wydawać się nie do pokonania. Od nas samych zależy, czy zwyciężymy własną słabość, tak jak od naszej decyzji zależy, czy zechcemy pomóc innym. Człowiek bez barier to ten, który pokonuje je na codzień. To również ten, który nie ustaje w wysiłkach, niezależnie od powodzenia. Takie proste i takie trudne zarazem. Każdego roku, podczas kolejnego konkursu łączymy swoje pasje i siły, dzieląc się doświadczeniem i pozytywną energią. Każdego roku odnosimy sukces, bo przecież jest nim integracja i współpraca na rzecz innych. Gratuluję zwycięzcom, zarówno tym na podium, jak i tym, których spotykamy codziennie” – mówi Piotr Pawłowski, Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji.

Tytuł „Człowiek bez barier” jest przyznawany osobie z niepełnosprawnością, która odnosi sukcesy w życiu zawodowym i społecznym. Dotychczas uhonorowano nim 8 osób, a 33 osoby otrzymały wyróżnienie. Nagrody były dla laureatów zarówno uznaniem, jak i dodatkową zachętą by nie ustawać w codziennych dążeniach i pracy zmieniającej rzeczywistość na bardziej przyjazną dla osób z niepełnosprawnością.

W skład Jury konkursu w 2011 roku weszli:

Przewodnicząca prof. dr hab. Antonina Ostrowska z Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, p. Dorota Jaworska – reprezentująca Małżonkę Prezydenta RP Panią Annę Komorowską, p. Sylwia Górska reprezentująca prof. Irenę Lipowicz – Rzecznika Praw Obywatelskich, Jadwiga Czartoryska – Prezes Fundacji Orange, Henryk Okrzeja – Prezes Fundacji BRE Banku, Jacek Brzeziński – Zastępca Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Piotr Pawłowski – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji.

Partnerami konkursu są: Fundacja BRE Banku, Fundacja Orange, Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu