Paliwa dla Statoila za ponad 9 miliardów

9,17 miliarda zł będzie wynosiła  szacunkowa wartość sprzedaży paliw przez Grupę LOTOS dla Statoil Poland do końca roku 2013. To przedłużenie trzyletniej umowy zawartej w listopadzie 2008 r.

Oznacza to, że Grupa LOTOS będzie przez najbliższe dwa lata głównym dostawcą paliw dla sieci detalicznej Statoil w Polsce.

– Statoil to jeden z naszych najważniejszych partnerów handlowych,  z którym współpracujemy na kilku płaszczyznach – powiedział Maciej Szozda, wiceprezes Grupy LOTOS i dyrektor ds. handlu.  – To dobre i bardzo efektywne relacje.

W kwietniu 2011 roku Statoil otrzymał Nagrodę Marki LOTOS za długoletnią i owocną współpracę w zakresie dostaw ropy naftowej oraz handlu.

Spośród koncernów operujących na polskim rynku, Grupa LOTOS dostarcza w roku 2011 paliwa również  do sieci Shell Polska, BP Polska, Lukoil  oraz AS 24.

Warto przypomnieć, że dzięki udanej realizacji Programu 10 +, LOTOS znacznie zwiększył przerób surowca oraz produkcję paliw, dzięki czemu koncern jest w stanie dostarczać dodatkowe wolumeny paliw na rynek.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu