Jubileusz Prezesa Sądu Najwyższego – Prof. dr hab. Tadeusza Erecińskiego

W piątek 18 listopada br. w Sali Senatu Uniwersytetu Warszawskiego odbędzie się wydarzenie, w którym swój udział zapowiedziały największe osobistości polskiego prawa m.in. Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, Minister Sprawiedliwości, sędziowie Trybunału Konstytucyjnego oraz Sądu Najwyższego. Jubileusz 65 urodzin będzie w tym dniu obchodził jeden z najwybitniejszych polskich procesualistów – Prof. dr hab. Tadeusz Ereciński – Prezes Sądu Najwyższego kierujący pracą Izby Cywilnej od ponad 15 lat. Jako patron wydawniczy w uroczystości weźmie udział także wydawnictwo LexisNexis Polska.

Prof. Tadeusz Ereciński bez wątpienia jest jedną z największych postaci polskiego procesowego prawa cywilnego. Jego wkład w obecny kształt polskiego prawodawstwa jest nie do przecenienia. Od wielu lat jest czynnie zaangażowany w działalność legislacyjną. Już w 1990 roku wszedł w skład Komisji ds. Reformy Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, aby rok później objąć funkcję Przewodniczącego Zespołu Procesowego tej Komisji. W roku 1997 po powołaniu przy Ministrze Sprawiedliwości Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego został jej wiceprzewodniczącym, kierującym pracami nad projektami ustawodawczymi dotyczącymi prawa procesowego cywilnego. Profesor T. Ereciński jest przewodniczącym tej Komisji od 1 lutego 2011 r.

Także dorobek naukowy Jubilata jest imponujący. Od 1974 roku związany jest z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie na Uniwersytecie pełni funkcję Kierownika Katedry Postępowania Cywilnego. Jest autorem i współautorem dziesiątek publikacji i rozpraw z dziedziny prawa procesowego cywilnego m.in. największego i najobszerniejszego komentarza do kodeksu postępowania cywilnego wydawanego nakładem LexisNexis Polska.

Podczas uroczystości Jubilatowi zostanie wręczona księga pamiątkowa. Znajdzie się w niej 120 nigdzie dotąd nie publikowanych artykułów autorstwa uczniów, przyjaciół i współpracowników Profesora. Księga ma charakter okolicznościowy i kolekcjonerski co powoduje, że będzie wydana niskim, ekskluzywnym wręcz nakładem.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu